^Back To Top

Năm 2018 xã Hương Quang, huyện Vũ Quang nhà tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, sức lan tỏa trong toàn thể hội viên, nhân dân đã đẫy mạnh phong trào phát triển kinh tế sản xuất, chăn nuôi, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

Đ/c Nguyễn Thị Lương chủ tịch hội nông dân huyện làm việc với các hội viên

Công tác...

 

                                                                                                                                                                                            (Sưu tầm: nguồn Baohatinh.vn)

(Baohatinh.vn) -...

Để đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ Nông nghiệp nghiệm kỳ 2017- 2022 vào thực tiễn; Năm học 2017 - 2018 Chi bộ, Khoa nông nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thực hiện mục tiêu trọng điểm của Trường Đại học...

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.