^Back To Top

Hà Nội, ngày 22/11/2016 thầy giáo Nguyễn Trung Uyên giảng viên khoa Nông nghiệp, trường Đại học Hà Tĩnh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Thú y đạt loại xuất sắc.

Xem thêm: Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Thú y

Sưu tầm: nguồn nongnghiep.vn

Thời gian qua trên các trà lúa gieo cấy sớm tại Hà Tĩnh xuất hiện dịch sâu cuốn lá nhỏ. Các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), mật độ sâu cuốn lá nhỏ trung bình 30 - 50 con/m2, nơi cao 80 - 100 con/m2,...

Khóa học 2014 - 2016, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh có 18 sinh viên K33 chăn nuôi thú y tham gia thực tập tốt nghiệp tại 5 cơ sở điểm thuộc Trại chăn nuôi của Công ty Mitraco Hà Tĩnh và xã Thuần Thiện – Can Lộc – Hà Tĩnh.


Công ty CP...

 

 St:Sưu tầm
Nguồn: Sở Nông nghiệp& Phát triển Nông thôn Tỉnh Hà Tĩnh
 Hiện nay lúa Xuân 2016 giai đoạn sinh trưởng ngậm sữa – chắc xanh, bệnh bạc lá phát sinh gây hại tỷ lệ bệnh trung bình 7-10%, nơi cao 20-30%, diện tích nhiễm 20ha, nhiễm...

 

Xã Gia Phố diện tích tự nhiện là 1.175,09 ha, diện tích trồng bưởi khoảng 602 ha, với số hộ trồng bưởi khoảng 712 hộ.


Được thiên nhiên ưu đãi, hàng năm đều có một lượng đất phù sa từ sông ngàn sâu bồi đắp nên đất đai ở đây rất thuận lợi cho cây...

 Copyright © 2023 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.