^Back To Top

Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác đảm bảo chất lượng, công tác văn thư lưu trữ năm học 2023 – 2024

(Theo kế hoạch Số: 46/KH-TĐHHT về Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác đảm bảo chất lượng, công tác văn thư lưu trữ năm học 2023 – 2024; Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2024 khoa Nông nghiệp & Môi trường đã đón đoàn kiểm tra) Đoàn kiểm tra do Đ/c Sơn – trưởng phòng…
128

LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG ĐỘ MẶN VÀ MỨC NƯỚC TƯỚI TẠI CỐNG LẤY NƯỚC ĐỨC XÁ VÀ TRUNG LƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH

Hà Tĩnh có sông Ngàn Trươi, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, cả 3 con sông chính này đều từ thượng…
251

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀN BÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Tình hình chăn nuôi bò tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu theo phương thức nhỏ lẻ và hình thức chăn…
217

TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ

Sáng ngày 19/2/2024 tức là ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, khoa Nông nghiệp và Môi…
277

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẢNG TẠI CHI BỘ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chi bộ, Đảng viên là đợt sinh hoạt thường niên và hết sức…
Default Image
696

PHÁT HUY VAI TRÒ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

1. Đặt vấn đề Kế thừa và phát triển tư tưởng trọng dân, dựa vào sức dân trong lịch sử…

 

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ Quyết định số 08/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 03 năm 2000 về việc ban hành Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH của trường Đại học Hà Tĩnh, Kế hoạch năm học của khoa Nông nghiệp năm học 2019-2020;

Khoa Nông nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
1. Mục đích và yêu cầu
1.1. Mục đích

- Tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên toàn Khoa;

- Tạo cho sinh viên có cơ hội vận dụng những phương pháp nghiên cứu khoa học, những tri thức đã được học vào việc giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra. Để từ đó, sinh viên có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết của mình; nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của bản thân;

- Tạo điều kiện để sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng cần thiết trong hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ cao trong tương lai và nâng cao chất lượng đào tạo;

- Phát huy các thành tích đã đạt được, phát huy truyền thống say mê nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Nông nghiệp, tiến tới Hội nghị SV NCKH cấp Trường.

1.2. Yêu cầu

Hội nghị phải đảm bảo tính thiết thực hiệu quả và giúp sinh viên định hướng được phương pháp nghiên cứu khoa học, vấn đề cần nghiên cứu.

2. Nội dung

- Các bài viết và sản phẩm nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, khoa học môi trường, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và ứng dụng phục vụ sản xuất và đời sống.

3. Thời gian và hình thức

+ Thời gian:

- Thời gian nhận sản phẩm nghiên cứu: Từ 17/4/2019 đến 24/4/2020

- Thời gian tổ chức Hội thảo: 13 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2020

+ Hình thức: Tổ chức trực tuyến bằng Google meet, Bộ môn Môi trường phụ trách kỹ thuật (Link truy cập tham gia Hội nghị: meet.google.com/adj-tmde-nkt)

4. Thành phần tham dự

-  Khách mời (BGH, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Đoàn trường, Hội SV);

- Toàn thể CBGV khoa Nông nghiệp;

- Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học của Khoa Nông nghiệp;

- Sinh viên các khóa của khoa Nông nghiệp (theo Kế hoạch của Khoa).

- Giảng viên và sinh viên quan tâm.

5. Sản phẩm gửi tham dự Hội nghị

- Nộp bản mềm báo cáo toàn văn và bản báo cáo tóm tắt (để đăng trong Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Nông nghiệp năm 2019-2020) trước ngày 24/4/2020 về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Thể thức trình bày và bố cục của bản toàn văn, bản tóm tắt có bản quy định hướng dẫn kèm theo.

- Sinh viên chuẩn bị máy tính cá nhân và trình bày công trình khoa học của mình bằng Powerpoint trong thời gian 10 phút.

6. Triển khai thực hiện

Các nhóm chuyên môn căn cứ vào chuyên ngành đào tạo chịu trách nhiệm phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên/nhóm sinh viên triển khai nghiên cứu thực hiện các đề tài, các công trình. Đồng thời tổ chức chấm chọn đề tài, bài viết, sản phẩm nghiên cứu để đăng kỉ yếu và báo cáo tại Hội nghị.

 

                                                                                                                                                                            PHÓ PHỤ TRÁCH KHOA

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    TS. Lâm Xuân Thái

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.