^Back To Top

 

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ Quyết định số 08/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 03 năm 2000 về việc ban hành Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH của trường Đại học Hà Tĩnh, Kế hoạch năm học của khoa Nông nghiệp năm học 2019-2020;

Khoa Nông nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
1. Mục đích và yêu cầu
1.1. Mục đích

- Tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên toàn Khoa;

- Tạo cho sinh viên có cơ hội vận dụng những phương pháp nghiên cứu khoa học, những tri thức đã được học vào việc giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra. Để từ đó, sinh viên có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết của mình; nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của bản thân;

- Tạo điều kiện để sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng cần thiết trong hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ cao trong tương lai và nâng cao chất lượng đào tạo;

- Phát huy các thành tích đã đạt được, phát huy truyền thống say mê nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Nông nghiệp, tiến tới Hội nghị SV NCKH cấp Trường.

1.2. Yêu cầu

Hội nghị phải đảm bảo tính thiết thực hiệu quả và giúp sinh viên định hướng được phương pháp nghiên cứu khoa học, vấn đề cần nghiên cứu.

2. Nội dung

- Các bài viết và sản phẩm nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, khoa học môi trường, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và ứng dụng phục vụ sản xuất và đời sống.

3. Thời gian và hình thức

+ Thời gian:

- Thời gian nhận sản phẩm nghiên cứu: Từ 17/4/2019 đến 24/4/2020

- Thời gian tổ chức Hội thảo: 13 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2020

+ Hình thức: Tổ chức trực tuyến bằng Google meet, Bộ môn Môi trường phụ trách kỹ thuật (Link truy cập tham gia Hội nghị: meet.google.com/adj-tmde-nkt)

4. Thành phần tham dự

-  Khách mời (BGH, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Đoàn trường, Hội SV);

- Toàn thể CBGV khoa Nông nghiệp;

- Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học của Khoa Nông nghiệp;

- Sinh viên các khóa của khoa Nông nghiệp (theo Kế hoạch của Khoa).

- Giảng viên và sinh viên quan tâm.

5. Sản phẩm gửi tham dự Hội nghị

- Nộp bản mềm báo cáo toàn văn và bản báo cáo tóm tắt (để đăng trong Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Nông nghiệp năm 2019-2020) trước ngày 24/4/2020 về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Thể thức trình bày và bố cục của bản toàn văn, bản tóm tắt có bản quy định hướng dẫn kèm theo.

- Sinh viên chuẩn bị máy tính cá nhân và trình bày công trình khoa học của mình bằng Powerpoint trong thời gian 10 phút.

6. Triển khai thực hiện

Các nhóm chuyên môn căn cứ vào chuyên ngành đào tạo chịu trách nhiệm phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên/nhóm sinh viên triển khai nghiên cứu thực hiện các đề tài, các công trình. Đồng thời tổ chức chấm chọn đề tài, bài viết, sản phẩm nghiên cứu để đăng kỉ yếu và báo cáo tại Hội nghị.

 

                                                                                                                                                                            PHÓ PHỤ TRÁCH KHOA

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    TS. Lâm Xuân Thái

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016

Phương thức xét tuyển: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 hoặc dựa vào kết quả học tập THPT (theo học bạ THPT); điểm xét tuyển từ ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc trung bình chung của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển ở năm học lớp 12 không nhỏ hơn 6.0 đối với xét học bạ).

- Hồ sơ xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển; Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (nộp ngay sau khi có thông bào trúng tuyển) hoặc học bạ THPT (có công chứng); Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng.

            - Địa chỉ nhận hồ sơ: Thường trực tuyển sinh, Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, đường 26-3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh;

            - Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 12 tháng 8 năm 2016.

            - Điện thoại: 0393 565 565; 0941332 333; 0963 300 555. Website: http://www.htu.edu.vn

TT Các ngành đào tạo chính quy Mã ngành

Nhóm môn xét tuyển

(Xét tổ hợp 3 môn)

Chỉ tiêu
1. Đại học 1200
     1 Giáo dục Chính trị D140205

C00: Văn, Sử, Địa; A00: Toán, Lý, Hóa;

C04: Toán, Văn, Địa; D01: Toán, Văn, Anh.

50
     2 Sư phạm Toán D140209

A00: TOÁN, Lý, Hóa; A01: TOÁN, Lý, Anh;

D07: TOÁN, Hóa, Anh; D01: TOÁN, Văn, Anh.

40
     3 Sư phạm Hóa D140212

A00: Toán, Lý, HÓA; B00: Toán, HÓA, Sinh;

D07: Toán, HÓA, Anh; C02: Toán, Văn, HÓA.

40
     4 Sư phạm Tiếng Anh D140231

D01: Toán, Văn, ANH; A01: Toán, Lý, ANH;

D09: Toán, Sử, ANH; D14: Văn, Sử, ANH.

40
     5 Giáo dục Mầm non D140201 M00: Toán, Văn, Năng khiếu. 50
     6 Giáo dục Tiểu học D140202

C01: Toán, Văn, Lý; D01: Toán, Văn, Anh;

C03: Toán, Văn, Sử; C04: Toán, Văn, Địa.

50
     7 QTDV Du lịch và Lữ hành D340103

A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa;

D01: Toán, Văn, Anh; C03: Toán, Văn, Sử

80
     8 Luật D380101 120
     9 Kế toán D340301

A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh;

D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh.

100
10 Tài chính - Ngân hàng D340201 100
11 Quản trị kinh doanh D340101 80
12 KT công trình xây dựng D580201

A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh.

D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh.

60
13 Công nghệ Thông tin D480201 60
14 Khoa học Môi trường D440301

A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh;

D07: Toán, Hóa, Anh; D08: Toán, Sinh, Anh.

80
15 Khoa học cây trồng D620110 60
16 Ngôn ngữ Anh D220201

D01: Toán, Văn, ANH; A01: Toán, Lý, ANH;

D14: Văn, Sử, ANH; D15: Văn, Địa, ANH.

90
17 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204

D01: Toán, Văn, ANH; D04: Toán, Văn, TRUNG;

D14: Văn, Sử, ANH; D15: Văn, Địa, ANH.

100
2. Cao đẳng 180
    1    Giáo dục Mầm non C140201 M00: Toán, Văn, Năng khiếu 100
    2    Giáo dục Thể chất C140206 T00: Toán, Sinh, Năng khiếu 30
    3    Giáo  dục Tiểu học C140202

C01: Toán, Văn, Lý; D01: Toán, Văn, Anh;

C03: Toán, Văn, Sử; C04: Toán, Văn, Địa.

50

3. Trung cấp chuyên nghiệp (xét tuyển học bạ THPT)

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu
1 Kế toán Doanh nghiệp 42340303 30 5 Nghiệp vụ lễ tân 42810201 30
2 Kỹ thuật chế biến món ăn 42810203 30 6 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 42810202 30
3 Chăn nuôi - Thú y 42620106 30 7 Quản lý và KD nông nghiệp 42620112 30
4 Trồng trọt và bảo vệ TV 42810103 30 8 Văn thư – Lưu trữ 42320301 30

- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước (thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh học các ngành sư phạm được miễn học phí);

4. Liên kết đào tạo đại học cho khu kinh tế Vũng Áng

Cơ sở liên kết đào tạo và cấp bằng TN Ngành đào tạo Mã ngành

Nhóm môn xét tuyển

(Xét tổ hợp 3 môn)

Chỉ tiêu
ĐH Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật điện, điện tử D520201

A00: TOÁN, Lý, Hóa;

A01: TOÁN, Lý, Anh.

40
Kỹ thuật cơ khí D520103 40
Công nghệ thông tin D480201 40
Công nghệ Vật liệu D510406 40
CN kỹ thuật hóa học D510401 A00: TOÁN, Lý, Hóa; B00: TOÁN, Hóa, Sinh; D07: TOÁN, Hóa, Anh. 40
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Công nghệ chế tạo máy D510202

A00: Toán, Lý, Hóa;

A01: Toán, Lý, Anh.

40
Kỹ thuật cơ khí D520103 40
Kỹ thuật nhiệt D520115 40

ĐH

Điện Lực

CNKT điều khiển tự động hóa D510303 A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh. 40
CNKT điện, điện tử D510301 40

ĐH

Xây dựng

Kiến trúc D580102 V00: Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật. 40
Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Xây dựng cảng – Đường thủy) D580201

A00: Toán, Lý, Hóa;

A01: Toán, Lý, Anh.

40
Kỹ thuật công trình biển (Xây dựng công trình ven biển) D580203 40
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Công nghệ và quản lý môi trường) D510406 A00: Toán, Lý, Hóa. 40

ĐH

Hà Tĩnh

Khoa học Môi trường D440301

A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh;

D07: Toán, Hóa, Anh; D08: Toán, Sinh, Anh.

40
Công nghệ Thông tin D480201

A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh.

D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh.

40
Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 40
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D340103

A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh;

D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh.

40
Quản trị kinh doanh D340101 40
Ngôn ngữ Trung Quốc D220204

D01: Toán,Văn,ANH; D04: Toán,Văn,TRUNG

D14: Văn, Sử, ANH; D15: Văn, Địa, ANH.

40

- Vùng tuyển: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 3 tỉnh: Hà Tĩnh; Nghệ An; Quảng Bình.

Thí sinh trúng tuyển học tại Trường Đại học Hà Tĩnh 3 học kỳ, thời gian còn lại học tại các trường đại học ở Hà Nội hoặc Đà Nẵng.

- Chế độ ưu đãi đặc biệt

+ Hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoài học phí; được ưu tiên nhận làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng sau khi tốt nghiệp.

+ Đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh: được giảm 50% học phí; được hỗ trợ 100% tiền ở ký túc xá; được hỗ trợ lãi suất 0,5% vay vốn phục vụ học tập.

Lưu ý:  Môn thi viết chữ IN HOA là môn chính nhân hệ số 2.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA NÔNG NGHIỆP –

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH, NĂM HỌC 2016- 2017

 

  1. Đại học:
  1. Ngành Khoa học cây trồng
  2. Mã ngành: D620110
  3. Nhóm môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa;

B00: Toán, Hóa, Sinh;

D07: Toán, Hóa, Anh;

D08: Toán, Sinh, Anh.

  1. Chỉ tiêu xét tuyển: 60
  2. Hình thức và điểm xét tuyển: Có 02 hình thức xét tuyển

- Căn cứ vào điểm kỳ thi PTTH Quốc gia: Có tổng điểm 3 môn thi thuộc các nhóm môn xét tuyển ở trên đạt từ 15 điểm;

- Xét điểm học bạ năm học lớp 12: Có điểm trung bình của 3 môn thuộc các nhóm môn xét tuyển ở trên đạt từ 6 điểm.

  1. Năng lực đào tạo

Đội ngũ đào tạo: Đội ngũ giảng viên của khoa gồm 15 người. Trong đó có 04 TS, 2 NCS, 5 ThS, 3 giảng viên đang học cao học. Ngoài ra Khoa Nông nghiệp sẽ mời các chuyên gia đầu ngành, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong lĩnh vực Nông nghiệp về giảng dạy.

  1. Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo

Trại Thực nghiệm Khoa Nông nghiệp đang từng bước được xây dựng sẽ phục vụ cho nhu cầu đào tạo, học tập, nghiên cứu của cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên. Đặc biệt Trường đang xúc tiến xin nguồn vốn từ Trung Ương để đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm thực nghiệm Nông nghiệp, khi Dự án được hoàn thành sẽ trở thành 1 trong những Trung tâm Thực nghiệm Nông nghiệp hiện đại nhất ở Việt Nam.

8. Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có cơ hội được tuyển dụng vào các lĩnh vực như sau:

- Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn, quản lý, kỹ thuật viên trong lĩnh vực Khoa học cây trồng, Nông nghiệp.

* Có cơ hội được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, trạm trại xí nghiệp thuộc các lĩnh vực:

- Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Khuyến nông, Giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, XDNTM, …Đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng NTM sẽ có nhiều cơ hội tuyển chọn vào các văn phòng NTM và các chức danh của các xã.

- Các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sát trùng, chọn tạo và sản xuất giống cây trồng ,…

- Các doanh nghiệp, xí nghiệp, trang trại có liên quan đến nông nghiệp

- Tổ chức quốc tế: Nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến ngành khoa học cây trồng, nông nghiệp, …

- Công việc khác: Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

+ Các hướng đào tạo sau đại học: Có điều kiện học tiếp lên trình độ cao hơn như thạc sỹ, tiến sỹ, các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học cây trồng, Nông nghiệp, …

9. Cơ hội học tập, nghiên cứu, thực tập sinh ở nước ngoài

- Sinh viên của ngành Nông nghiệp sau khi học xong năm thứ 3 đối với hệ đại học (hoặc năm thứ 2 đối với hệ trung cấp) Nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em đi thực tập sinh ở các nước có nền nông nghiệp hiện đại như Isreal, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc … Thời gian thực tập sinh ở nước ngoài là 11 – 12 tháng, được trả lương theo quy định, thu nhập sau thời gian thực tập sinh từ 120 - 200 triệu đồng.

- Năm học 2016- 2017 đã có 10 em được đi thực tập sinh tại IXRAEL, đang chuẩn bị bay vào 2 đợt ngày 13 và ngày 20/8/2016

- Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có nguyện vọng sẽ được tạo điều kiện đi tu nghiệp tại các nước có nền Nông nghiệp hiện đại như Mỹ, Isarel, Nhật Bản, Hàn Quốc, … trong vòng 3-5 năm.

II. Trung cấp chuyên nghiệp

 Tiếp tục tuyển sinh các chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Chăn nuôi thú y, quản lý Nông nghiệp. Ngoài ra tuyển sinh các lớp tại chức các ngành: Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi thú y, Quản lý đất, Quản lý và kinh doanh Nông nghiệp …

KHOA NÔNG NGHIỆP – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.