^Back To Top

Cống Trung Lương, cống Đức Xá nơi điều tiết nước ngọt từ sông Lam vào hệ thống sông Nghèn để cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới cho hàng chục nghìn ha lúa của thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà và một phần Bắc Thạch Hà. Mùa khô bị xâm nhập mặn vào sâu trong sông Lam và hầu như phải trực 24/24h để lấy mẫu nước đo độ mặn và chớp thời cơ mở cống để "bòn" lấy những giọt nước ngọt quý giá.

Trước thực trạng đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh có thông báo số 222/TB-SKHCN-KH ngày 02/3/2022 về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (Đợt 1). Trường Đại học Hà Tĩnh là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ và được tuyển chọn thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động độ mặn và mực nước tại các cống lấy nước chính phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đê La Giang, tỉnh Hà Tĩnh" do TS. Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trường trường Đại học Hà Tĩnh làm chủ nhiệm.

 

Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại Hội đồng

Dự kiến kết quả của đề tài: Xây dựng, thiết kế và lắp đặt được một số hệ thống cảm biến đo độ mặn tự động tại hai cống lấy nước chính trên đê La Giang(cống Trung Lương và cống Bùi Xá); thiết kế website hiển thị, cảnh báo, quản lý độ mặn tại hai cống lấy nước chính trên đê La Giang; kết nối thông tin từ hệ thống cảm biến đến hệ thống website và người dùng từ đó hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động độ mặn tại hai cống lấy nước chính trên đê La Giang; tập huấn chuyển giao hệ thống cho đơn vị vận hành.

Tại buổi xét duyệt, ông Đỗ Khoa Văn- GĐ Sở KH&CN đã thay mặt Hội đồng KHCN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá cao tính khả thi của đề tài và đồng ý cho đề tài được triển khai.

Sáng ngày 20/11/2011 Khoa Nông nghiệp & Môi trường diễn ra hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022.

          Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong khoa được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2020 – 2021; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, trong sạch, vững mạnh.

          Hội nghị được lắng nghe đồng chí Lâm Xuân Thái – trưởng khoa Nông nghiệp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích và tồn tại về các mặt, các hoạt động trong năm học 2020 – 2021.

          Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của cán bộ, viên chức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của khoa, hoạt động công đoàn trong năm 2020, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đặc biệt trong hội nghị còn có sự góp mặt của đồng chí Trần Thị Ái Đức – Phó hiệu trưởng nhà trường đại diện lãnh đạo trường tham gia. Đồng chí Ái Đức đã đưa ra các định hướng để khoa phát triển tốt trong năm học mới.

          Hội nghị đã diễn ra thành công, tốt đẹp, với truyền thống đoàn kết, năng động, luôn sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt quy định của ngành, của nhà trường, tập thể cán bộ viên chức khoa Nông nghiệp tin tưởng năm học mới 2021 – 2022 với nhiều hứa hẹn và thành công mới.

Trong bài viết Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên báo điện tử Hà Nội Mới ngày 01/10/2018, tác giả Quốc Bình nêu rõ: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra do tác động của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện, cơ hội cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”. Nguyên nhân chính của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên, bị những cám dỗ và ham muốn tầm thường lay chuyển; tôn sùng lối sống thực dụng, hưởng thụ, thu vén lợi ích cá nhân, gia đình mà quên đi bổn phận và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu diễn ra về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là quá trình cá nhân tự thay đổi nhận thức theo chiều hướng tiêu cực, từ tin tưởng đến hoài nghi, dần dần đi đến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển sang tin theo những luận điệu sai trái, phản động; sùng bái một chiều chủ nghĩa tư bản; đề cao chủ nghĩa cá nhân...

          Chính vì vậy, theo tôi, việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên và quần chúng nhân dân để tiếp tục củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân đối với Đảng là hết sức quan trọng.  Một trong những nội dung cần chú trọng quan tâm, đó là, khẳng định “Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam”. Khi đã nhận thức được đầy đủ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thì mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân sẽ không bị các thế lực thù địch xuyên tạc, lôi kéo,  không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, từ đó ra sức phấn đấu rèn luyện, học tập, lao động, cống hiến hết mình cho xã hội, cho Tổ quốc. Hay nói cách khác, họ sẽ không hoài nghi về chế độ hiện tại, không bị các thế lực khác lợi dụng.

Như chúng ta đã biết, năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, sau đó, nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều phong trào yêu nước diễn ra nhưng đều thất bại, con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc bị bế tắc. Đến 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đấu tranh của dân tộc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bài phát biểu kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định:

“… Đảng đã gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930-1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 "long trời, lở đất", thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 02/9/1945…., Sau đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù (thực dân Pháp), đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam... Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối vào ngày 30/4/1975. Trong lúc phải khẩn trương khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề do chiến tranh để lại, nhân dân Việt Nam vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước.… Thực tế, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc Đổi Mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...”

          Cũng trong bài phát biểu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…

          Với nội dung lý luận này, thời gian vừa qua, trong 6 bài học lý luận chính trị, Đoàn viên thanh niên đã được học tập, quán triệt trước khi xét kết nạp Đoàn; đối tượng Đảng, đảng viên mới cũng được bồi dưỡng về kiến thức này. Tuy nhiên, khi hỏi rằng, hãy chứng minh “Đảng Công sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam?” thì nhiều người trả lời rất lúng túng, hiểu biết còn mơ hồ. Nguyên nhân có thể do một thời gian lâu sau khi học tập bị lãng quên, ít đọc lại tài liệu, ít được tuyên truyền phổ biến ...

          Vì vậy, trong các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, Đoàn TN, Công Đoàn và các tổ chức đoàn thể các cấp cần tiếp tục phổ biến thường xuyên khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam” để đảng viên, đoàn viên nắm chắc lý luận này, từ đó tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không bị mơ hồ, không bị các thế lực thù địch lợi dụng…

(Trích bài phát biểu của Đảng viên Võ Văn Hùng tại Đại hội Chi bộ Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Hà Tĩnh ngày 05/3/2020)

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-TĐHHT, ngày 5/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh, sáng ngày 20/4/2021, Đoàn kiểm tra của Trường đã tiến hành kiểm tra hồ sơ chuyên môn của cán bộ giảng viên của Khoa Nông nghiệp và Môi trường. Hoạt động kiểm tra với mục đích tăng cường hiệu quả của công tác đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học; quản lí học sinh - sinh viên, lữu trữ hồ sơ chuyên môn của các đơn vị đào tạo trong toàn trường; thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục sau kiểm định chất lượng cấp trường và làm cơ sở để đánh giá cá nhân, đơn vị trong năm học 2020 - 2021. Đối tượng kiểm tra bao gồm: Khoa, bộ môn trực thuộc; giảng viên do Khoa/Bộ môn quản lí trực tiếp giảng dạy và giảng viên kiêm giảng.

Sau quá trình thực hiện kiểm tra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tính chính xác và khách quan, kết luận của đoàn kiểm tra cho thấy, đối với hồ sơ của khoa và các bộ môn chuẩn bị tốt và lưu trữ khá đầy đủ các hồ sơ về đào tạo, khảo thí, quản lý sinh viên và quản lý khoa học. Đối với hồ sơ của các giảng viên, đoàn kiểm tra đánh giá một số giảng viên thực hiện rất nghiêm túc và chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu, một số cá nhân có hồ sơ khoa học chuẩn bị rất tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số giảng viên chuẩn bị hồ sơ còn sơ sài và còn thiếu các văn bản theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, điển hình như hồ sơ khoa học chưa đầy đủ, lý lịch khoa học chuẩn bị chưa đúng theo biểu mẫu, đề cương môn học còn thiếu chữ ký,…

Kết thúc buổi kiểm tra, thay mặt Khoa Nông nghiệp và Môi trường, Lãnh đạo khoa đã cảm ơn và ghi nhận những kết luận của đoàn kiểm tra và đồng thời khẳng định sau đợt kiểm tra này sẽ yêu cầu cán bộ, giảng viên tiến hành khắc phục bằng cách bổ sung hoàn thiện các nội dung và các loại văn bản còn thiếu theo kết luận của đoàn kiểm tra.

Hình ảnh Đoàn kiểm tra làm việc với khoa Nông nghiệp và Môi trường

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2022 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.