^Back To Top

Sáng ngày 19/2/2024 tức là ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, khoa Nông nghiệp và Môi trường hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của Trường Đại học Hà Tĩnh.

65 năm trước, vào ngày 28/11/1959, Bác Hồ đã viết lời kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng và phát động “Tết trồng cây”, từ đó đến nay đã trở thành một nét văn hóa...

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chi bộ, Đảng viên là đợt sinh hoạt thường niên và hết sức quan trọng nhằm nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa. Mỗi đảng viên trong chi bộ cần khắc phục mọi khó khăn, khuyết điểm đã được góp ý và...

Đầu năm học mới Ban chủ nhiệm khoa tiến hành họp nhằm đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 và triển khai nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024.

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ của giảng viên, sản phẩm nghiên cứu được ứng...

Thực hiện Công văn hướng dẫn tổ chức hội nghị viên chức năm học 2023-2024. Sáng ngày 18/10/2023, Khoa Nông nghiệp & Môi trường đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024.  

Điều hành Hội nghị ThS. Lê Văn Quang – Phó trưởng...

1. Khái niệm tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Tư duy sản xuất nông nghiệp là lấy sản lượng làm mục tiêu, còn tư duy kinh tế nông nghiệp là lấy giá trị gia tăng làm mục tiêu. Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang...

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.