Để đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ Nông nghiệp nghiệm kỳ 2017- 2022 vào thực tiễn; Năm học 2017 - 2018 Chi bộ, Khoa nông nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thực hiện mục tiêu trọng điểm của Trường Đại học Hà Tĩnh về công tác tuyển sinh, Khoa tập trung cao độ về trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của toàn thể CBGV, phấn đấu trong năm học 2018- 2019 Khoa tuyển sinh được ít nhất 02 lớp đại học: KHCT và Bác sỹ thú y; Tập trung xây dựng mở mã ngành bác sỹ Thú y, phấn đấu hoàn thành và có quyết định của Bộ GG&ĐT trước tháng 8/2018 để kịp tuyển sinh năm học 2018- 2019.

Phân công cụ thể nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho các giảng viên, ưu tiên địa điểm trong Trại thực nghiệm Nông nghiệp để thực hiện các đề tài NCKH; nâng cao chất lượng đề tài khoa học đặc biệt là đề tài có tính ứng dụng cao trong dạy và học; Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để đưa học sinh, sinh viên thực tập ở các trang trại, địa điểm đáp ứng tối ưu việc nâng cao trình độ, thực hành cho HSSV; Năm học 2017- 2018 phấn đấu đưa từ 5-10 sinh viên đi thực tập tại Israel và Nhật Bản, mục đích cho các em tiếp cận được với nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của các nước tiên tiến.

Giao nhiệm vụ cho Trại thực nghiệm Nông nghiệp thực nghiệm sản xuất các giống lúa, rau chất lượng cao; Xây dựng một số mô hình chuỗi liên kết thực nghiệm sản phẩm nông nghiệp có chỉ dẫn địa lý; Liên kết, chuyển giao khoa học công nghệ về sản xuất lúa hữu cơ với các giống lúa chất lượng cao như: ĐT39, BT09, J01 và J02..; Sản xuất thử một số giống cà chua có triển vọng tại Trại thực nghiệm;

+ Xây dựng vườn ươm giống công nghệ cao với các loại giống cây ăn quả, cây dược liệu, hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao; Xây dựng các mô hình nguyên liệu hữu cơ: lúa gạo, rau, quả, cây dược liệu... dùng cho chế biến các sản phẩm nông sản hữu cơ an toàn, thực phẩm chức năng; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu của Trại thực nghiệm Nông nghiệp - Trường Đại học Hà Tĩnh.

Tăng cường và mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao cho Hà Tĩnh và khu vực.

Tập thể CBGV Khoa Nông nghiệp đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ trước năm học 2017- 2018