^Back To Top

Sáng ngày 5/3/2020 Chi bộ Khoa Nông nghiệp tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Với tinh thần phát huy trách nhiệm, nêu gương cán bộ Đảng viên, hiệu quả công tác, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022; giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra; báo cáo kiểm điểm Chi bộ và  bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua; báo cáo dự thảo Đại hội Đảng bộ cấp trên; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022; cũng tại Đại hội, các đảng viên  đã phát biểu nhiều ý kiến, tham gia thảo luận các báo cáo Chính trị của Chi bộ và báo cáo dự thảo Đại hội Đảng bộ cấp trên với tinh thần trách nhiệm cao.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, đánh giá cao nội dung các báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đặc biệt đối với các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tính thần của mỗi Đảng viên, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của khoa. Đồng chí Lê Thị Hường đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập trung vào một số giải pháp có tính đột phá, chủ động tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyên môn, tuyển sinh, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh về mọi mặt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ, tập trung dân chủ, chế độ phê bình, tự phê bình.

Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành và trực tiếp bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cụ thể, đồng chí Lâm Xuân Thái được bầu làm Bí thư Chi bộ với tỷ lệ 7/7 phiếu, đạt 100%; đồng chí Trần Viết Cường được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ với tỷ lệ 7/7 phiếu, đạt 100%.

Đại hội Chi bộ khoa Nông nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, đảng viên trong Chi bộ đã nhất trí, đồng tâm, đồng sức, xây dựng Chi bộ văn hóa, đoàn kết, thống nhất và hành động mà nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.


 

 Copyright © 2022 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.