^Back To Top

Cống Trung Lương, cống Đức Xá nơi điều tiết nước ngọt từ sông Lam vào hệ thống sông Nghèn để cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới cho hàng chục nghìn ha lúa của thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà và một phần Bắc Thạch Hà. Mùa khô bị xâm nhập mặn vào sâu trong sông Lam và hầu như phải trực 24/24h để lấy mẫu nước đo độ mặn và chớp thời cơ mở cống để "bòn" lấy những giọt nước ngọt quý giá.

Trước thực trạng đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh có thông báo số 222/TB-SKHCN-KH ngày 02/3/2022 về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (Đợt 1). Trường Đại học Hà Tĩnh là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ và được tuyển chọn thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động độ mặn và mực nước tại các cống lấy nước chính phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đê La Giang, tỉnh Hà Tĩnh" do TS. Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trường trường Đại học Hà Tĩnh làm chủ nhiệm.

 

Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại Hội đồng

Dự kiến kết quả của đề tài: Xây dựng, thiết kế và lắp đặt được một số hệ thống cảm biến đo độ mặn tự động tại hai cống lấy nước chính trên đê La Giang(cống Trung Lương và cống Bùi Xá); thiết kế website hiển thị, cảnh báo, quản lý độ mặn tại hai cống lấy nước chính trên đê La Giang; kết nối thông tin từ hệ thống cảm biến đến hệ thống website và người dùng từ đó hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động độ mặn tại hai cống lấy nước chính trên đê La Giang; tập huấn chuyển giao hệ thống cho đơn vị vận hành.

Tại buổi xét duyệt, ông Đỗ Khoa Văn- GĐ Sở KH&CN đã thay mặt Hội đồng KHCN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá cao tính khả thi của đề tài và đồng ý cho đề tài được triển khai.

 Copyright © 2022 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.