^Back To Top

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-TĐHHT, ngày 5/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh, sáng ngày 20/4/2021, Đoàn kiểm tra của Trường đã tiến hành kiểm tra hồ sơ chuyên môn của cán bộ giảng viên của Khoa Nông nghiệp và Môi trường. Hoạt động kiểm tra với mục đích tăng cường hiệu quả của công tác đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học; quản lí học sinh - sinh viên, lữu trữ hồ sơ chuyên môn của các đơn vị đào tạo trong toàn trường; thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục sau kiểm định chất lượng cấp trường và làm cơ sở để đánh giá cá nhân, đơn vị trong năm học 2020 - 2021. Đối tượng kiểm tra bao gồm: Khoa, bộ môn trực thuộc; giảng viên do Khoa/Bộ môn quản lí trực tiếp giảng dạy và giảng viên kiêm giảng.

Sau quá trình thực hiện kiểm tra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tính chính xác và khách quan, kết luận của đoàn kiểm tra cho thấy, đối với hồ sơ của khoa và các bộ môn chuẩn bị tốt và lưu trữ khá đầy đủ các hồ sơ về đào tạo, khảo thí, quản lý sinh viên và quản lý khoa học. Đối với hồ sơ của các giảng viên, đoàn kiểm tra đánh giá một số giảng viên thực hiện rất nghiêm túc và chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu, một số cá nhân có hồ sơ khoa học chuẩn bị rất tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số giảng viên chuẩn bị hồ sơ còn sơ sài và còn thiếu các văn bản theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, điển hình như hồ sơ khoa học chưa đầy đủ, lý lịch khoa học chuẩn bị chưa đúng theo biểu mẫu, đề cương môn học còn thiếu chữ ký,…

Kết thúc buổi kiểm tra, thay mặt Khoa Nông nghiệp và Môi trường, Lãnh đạo khoa đã cảm ơn và ghi nhận những kết luận của đoàn kiểm tra và đồng thời khẳng định sau đợt kiểm tra này sẽ yêu cầu cán bộ, giảng viên tiến hành khắc phục bằng cách bổ sung hoàn thiện các nội dung và các loại văn bản còn thiếu theo kết luận của đoàn kiểm tra.

Hình ảnh Đoàn kiểm tra làm việc với khoa Nông nghiệp và Môi trường

 Copyright © 2022 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.