Năm 2018 xã Hương Quang, huyện Vũ Quang nhà tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, sức lan tỏa trong toàn thể hội viên, nhân dân đã đẫy mạnh phong trào phát triển kinh tế sản xuất, chăn nuôi, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

Đ/c Nguyễn Thị Lương chủ tịch hội nông dân huyện làm việc với các hội viên

Công tác tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; học tập các Nghị quyết của Đảng các cấp; tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp hội tổ chức; cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã được chuyển tải đến hội viên; phong trào phát triển kinh tế sản xuất, chăn nuôi, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu đã được hội viên hưởng ứng mạnh mẻ có cả diện rộng và cả chiều sâu.Trong năm quả được sự quan tâm của hội cấp trên; cấp ủy, chính quyền, phối kết hợp các ban ngành, sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của cán bộ, hội viên xã Hương Quang thực hiện tốt những kết quả đáng trân trọng.

Đời sống hội viên dần được ổn định, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, động viên khích lệ hội viên lao động sản xuất, lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của chính quyền ngày một nâng cao; phát huy được vai trò phối hợp với các tổ chức trên các lĩnh vực đưa các phong trào, công tác hội đi vào chiều sâu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh, huyện bước đầu đã có nhiều kết quả kích lệ.

Mô hình vườn Cam chanh của hội viên Nguyễn Văn Toàn xã Hương Quang

Hội viên tập trung đẩy mạnh xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế, gia trại. chăn nuôi trồng cây ăn quả. Đến nay đã có 99 mô hình, trong đó có 80 mô hình với diện tích 67 ha trồng cây ăn quả có múi, 25 mô hình chăn nuôi, nhiều mô hình gia trại, trang trại cho thu nhập 500 triệu đến 1 tỷ đồng như hộ hội viên Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trọng Thế, Anh Nguyễn Văn Tường…. Một số mô hình phát triển khá tốt như mô hình chăn nuôi lợn của hội viên Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Ngọc Qúy Nguyễn Thị Phương; chăn nuôi bò Nguyễn Xuân Việt, Nguyễn Văn Hải, Phạm Duy Tiến và một số mô hình tiêu biểu khác… có 12 mô hình tưới tiết kiệm tiên tiến đã được đưa vào sử dụng.

Hoạt động dịch vụ, tư vấn, hổ trợ nông dân đả có hiệu quả. Phối hợp với 02 ngân hàng làm tốt dịch vụ uỷ thác với 146 lượt hội viên được vay vốn 6.598 triệu đồng theo các chương trình xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả tăng thu nhập cao nhằm xóa đói giảm nghèo, làm giầu bền vững.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chăm sóc bảo về sức khỏe hội viên. Đến nay đã trồng cây trên 450 cây bóng mát, chỉnh trang 70/86 vườn mẫu, xóa bỏ 18 vườn tạp, trồng 23.000 cây hàng rào xanh, trên 1.970 lượt hội viên tham gia dọn vệ sinh, khơi thông 12.200m cống rãnh, đóng góp trên 280 ngày công xây dựng khuôn viên 03 nhà văn hóa thôn…. Thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, việc tang và lễ hội, thực hiện gia đình, làng xã văn minh, 3/3 thôn giữ vững làng văn hóa, 178 hộ đạt gia đình hội viên văn hóa đạt 95,19%. Bên cạnh đấy chương trình an sinh xã hội đã được thực hiện có hiệu quả.

Công tác tổ chức dạy nghề, tập huấn cho nông dân đã được quan tâm. Hàng năm phối hợp các trường day nghề, các công ty trong và ngoài tỉnh tổ chức 07 lớp tư vấn về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động cho 180 hôi viên. Đến nay có 32 con em và hội viên đi làm việc tại các nước Đài Loan, Malaixia, Nhật Bản, Hàn Quốc…cho thu nhập ổn định, mang lại hiệu quả và góp phần xây dựng cho quê hương.

Đến nay, các hộ gia đình có thành viên tham gia hội viên 187 hội viên/195 hộ gia đình chiếm 95%., là lưc lượng nòng cốt trong vai trò thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của xã Hương Quang.