^Back To Top

 

Ngày 07 tháng 06 năm 2018, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Thú y, trình độ đại học. Hội đổng thẩm định chương trình đào tạo ngành Thú y, trình độ đại học do PGS. TS. Phạm Ngọc Thạch (Trưởng Bộ môn Nội - Chẩn - Dược - Độc chất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) làm Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ (Trưởng Khoa chăn nuôi Thú y, ĐH Nông lâm Thái Nguyên) - Phản biện 1; TS. Phan Thị Hồng Phúc (Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y, ĐH Nông lâm Thái Nguyên) - Phản biện 2, CN. Nguyễn Thị Lan Hương (Chánh Văn phòng Chi cục Thú y Hà Tĩnh) - Ủy viên; ThS. Dương Thị Quỳnh Lưu ủy viên thư ký. Các thành viên của Hội đồng gồm những nhà giáo, nhà khoa học có kinh nghiệm xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo ngành Thú y, trình độ đại học.

Tháng 4 năm 2017, Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Hà Tĩnh đã có văn bản trình Hiệu trưởng về việc xin mở mã ngành Thú y, trình độ Đại học. Tháng 6 năm 2017 Nhà trường đã có Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng chương trình mở mã ngành đào tạo ngành Thú y, trình độ Đại học do PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng. Khoa Nông nghiệp đã thành lập Tổ soạn thảo chương trình do TS. Lâm Xuân Thái - Phó Phụ trách Khoa Nông nghiệp làm Tổ trưởng. Sau thời gian làm việc liên tục và hết sức khẩn trương, đến tháng 5/2018, Tổ soạn thảo chương trình đào tạo ngành Thú y, trình độ Đại học đã hoàn chỉnh hồ sơ mở mã ngành, đề nghị Nhà trường mời Hội đồng thẩm định.

Tham dự buổi làm việc có TS. Cao Thành Lê – Bí thư Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Hoài Sanh - Chủ tịch Công đoàn -– Trưởng phòng Đào tạo, TS. Lâm Xuân Thái - Phó Phụ trách Khoa Nông nghiệp và các Giảng viên trong Khoa Nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, đại diện Thạc sĩ Lê Văn Quang – Phó Trưởng khoa Nông nghiệp đã báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thú y.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã có những ý kiến khách quan, khoa học, đánh giá cao về chương trình khung và chương trình chi tiết của Khoa Nông nghiệp đã trình Hội đồng. Tuy nhiên do chương trình mới được xây dưng lần đầu nên còn có nhiều vấn đề cẩn phải chỉnh sữa. Các ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng đã góp ý chi tiết, tỷ mỹ, gợi ý xây dựng lại một số môn học, gộp một số môn không không chuyên sâu để tăng thêm các môn học có tính trọng tâm của Ngành học. Đề nghị với Ban biên soạn chương trình những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi trình Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng thẩm định PGS. TS. Phạm Ngọc Thạch cho rằng việc mở mã ngành Thú y trình độ đại học là rất cần thiết để phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của địa bàn Hà Tĩnh cũng như khu vực miền Trung. Vì vậy, Ban biên soạn chương trình nên xem xét lại cấu trúc chương trình, bổ sung, lồng ghép một số nội dung để chương trình được hoàn thiện hơn.

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thú y do Trường Đại học Hà Tĩnh xây dựng đã được Hội đồng thẩm định thông qua với sự nhất trí cao: 100% (5/5) thành viên của Hội đồng thẩm định tán thành thông qua Chương trình đào tạo để Trường hoàn chỉnh và trình Bộ Giáo dục và đào tạo./.

 

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.