^Back To Top

Chỉ mục bài viết

 

Xã Gia Phố diện tích tự nhiện là 1.175,09 ha, diện tích trồng bưởi khoảng 602 ha, với số hộ trồng bưởi khoảng 712 hộ.

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2022 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.