^Back To Top

Chỉ mục bài viết

 

 St:Sưu tầm
Nguồn: Sở Nông nghiệp& Phát triển Nông thôn Tỉnh Hà Tĩnh
 Hiện nay lúa Xuân 2016 giai đoạn sinh trưởng ngậm sữa – chắc xanh, bệnh bạc lá phát sinh gây hại tỷ lệ bệnh trung bình 7-10%, nơi cao 20-30%, diện tích nhiễm 20ha, nhiễm nặng 2ha, tập trung chủ yếu tại huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ...Thời gian tới bệnh có khả năng phát sinh lây lan ra diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời và hiệu quả. Để hạn chế sự phát sinh gây hại của bệnh bạc lá trên cây lúa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn biện pháp quản lý bệnh bạc lá như sau:
 Copyright © 2022 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.