^Back To Top

Chỉ mục bài viết

 

          Ngày 18/1/2016 đoàn công tác Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Israel đến làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh, đoàn được nhà trường đón tiếp làm việc để hợp tác trong việc đào tao thực hành nông nghiệp tại Israel trong quá trình học tập, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên nghành Nông nghiệp.

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2022 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.