^Back To Top

Chỉ mục bài viết

 

Trại Thực nghiệm Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định 1586/QĐ-ĐHHT, ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh; Quyết định số: 1911/QĐ-ĐHHT của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trại Thực nghiệm nông nghiệp.

Quỹ đất nhà trường  giao cho Trại để đưa vào sử dụng 7,7 ha chưa được qui hoạch, trong đó có 4 ha đất trồng lúa còn lại là đất cồn bãi, hoang hoá. Ban Giám đốc Trại tiến hành khảo sát và lập kế hoạch cho hoạt động của Trại năm 2016


, đã trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp liên tịch tháng 12/2015, Trại phải triển khai thực nghiệm lúa giống chất lượng cao vụ Xuân 2016 trên 4 ha đất trồng lúa đã được Nhà trường giao,không được bỏ đất trống.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ban giám đốc Trại đã tổ chức cuộc họp toàn thể các thành viên của Trại để xây dựng kế hoạch thực hiện. Trại đã làm tờ trình lên Nhà trường đề nghị thành lập Đoàn đi kiểm tra xác minh thực địa tại các khu đất dự kiến thực nghiệm lúa trong vụ Xuân 2016. Qua kiểm tra thực tế của Đoàn, khu đất 2,7 ha ở phía Đông Bắc của Trường đã bị dân lấy mất đất mặt hơn một nửa diện tích, cần phải san lấp cải tạo lại thì mới có thể thực nghiệm lúa vụ Xuân được.

bai a thai 1

(Khu đất 2,7 ha ở phía Đông Bắc của Trường khi Trại nhận bàn giao)

Sau khi có chủ trương của Nhà trường, Trại đã tổ chức triển khai cải tạo lại diện tích 2,7 ha đất ở phía Đông Bắc của Trường. Do thời gian khẩn trương vì lịch gieo cấy vụ Đông Xuân 2016 đã đến, trong khi đó cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như hạ tầng của Trại chưa có gì, Trại đã phải khắc phục mọi khó khăn để tiến hành sản xuất kịp thời vụ. Trong những ngày giữa tháng 01/2016 khi Trại triển khai để thực nghiệm lúa vụ Xuân, thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, nhưng với sự quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ, Ban giám đốc Trại đã chỉ đạo anh em làm việc với một tinh thần cao nhất. Trại đã chủ động thuê các loại máy cày, máy đào làm việc liên tục từ ngày 15- 20/1 để san lấp cải tạo mặt bằng xong khu đất 2,7 ha đất ở phía Đông Bắc của Trường. Còn lại khu đất 3,5 ha ở phía Tây của Trường, trong đó có 1,5 ha diện tích trồng lúa do điều kiện thời gian, nhân lực và vật lực quá hạn chế nên Trại không thể san lấp, cải tạo kịp, mà chỉ tiến hành cắt cỏ xung quanh, sữa sang lại bờ để tiến hành gieo lúa kịp thời vụ. Trại đang xây dựng kế hoạch san lấp, cải tạo mặt bằng khu đất này sau khi thu hoạch xong lúa vụ Xuân 2016 để xây dựng vườn ươm hoa, cây cảnh, cây dược liệu và các loại rau, xin Nhà trường cho chủ trương để thực hiện.

Với sự tập trung vào cuộc quyết liệt, liên tục từ ngày 20 - 25/01/2016 cơ bản đã làm xong đất và bắt đầu gieo thửa ruộng đầu tiên vào ngày 26/01. Sau 05 ngày triển khai với cường độ cao, đến ngày 31/01 thì toàn bộ diện tích 4 ha thực nghiệm lúa đã được gieo xong. Thời tiết sau khi gieo lúa vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trong tháng 2/2016 liên tục có nhiều đợt rét hại, đã làm cho lúa của nông dân ở trong tỉnh chết hàng trăm ha. Riêng khu Thực nghiệm lúa của Trại cũng bị chết mất một số diện tích đáng kể, Trại đã kịp thời gieo bổ sung ngay để kịp thời vụ.

bai anh thai 2

(Kiểm tra mộng lúa trước khi gieo xuống ruộng)

Giống lúa được lựa chọn đưa vào thực nghiệm là giống lúa chất lượng cao BT09 có chất lượng gạo đặc biệt thơm, ngon. Giống lúa BT09 do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo, có nhiều tính năng nổi trội so với giống đối chứng Bắc thơm số 7 và HT1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Giống và Vật tư nông nghiệp Mitraco (thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) được nhượng quyền sản xuất hạt giống. Công ty đã ký hợp đồng mua lại toàn bộ số lúa giống thực nghiệm thu hoạch được trong vụ Xuân của Trại, với điều kiện hạt giống lúa khi thu hoạch phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ban giám đốc Trại đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên thường xuyên bám sát, theo dõi chặt chẽ quy trình kỹ thuật để lúa sinh trưởng phát triển tốt, đạt được chất lượng theo yêu cầu của bên đặt hàng. Đến nay lúa đã vào giai đoạn đẻ nhánh, Trại phân công cho các bộ phận phụ trách chỉ đạo việc bón thúc và dặm tỉa đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh để có các biện pháp xữ lý kịp thời.

bai anh thai 3

(Tiến hành dặm tỉa lúa ở khu Thực nghiệm)

Để khai thác, tận dụng hết các diện tích đất trống, Trại đã tiến hành cho cải tạo đất trên bờ vùng của khu thực nghiệm, tiến hành trồng một số loại cây rau như cà dừa, cà dái dê, bầu, bí... Từ một khu đất gồm các thửa ruộng manh mún, nhỏ lẽ của các hộ dân, bên cạnh đó đã bị người dân đào lấy mất đất mặt nham nhỡ. Nhưng trong một khoảng thời gian chưa đầy hai tháng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Trại và sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ, nhân viên của Trại, đến nay toàn bộ khu đất đã trải rộng một màu xanh tốt, phẳng lỳ của cánh đồng lúa giống. Hy vọng vụ lúa thực nghiệm đầu tiên của Trại thực nghiệm Nông nghiệp sẽ thành công, mang lại ý nghĩa về khoa học, môi trường và giá trị kinh tế, làm tiền đề cho Trại để tiếp tục thực nghiệm thành công nhiều loại cây trồng và con nuôi mới có giá trị kinh tế cao hơn trong thời gian tới./.

bai anh thai 4

(Cải tạo đất trên bờ vùng của khu Thực nghiệm để trồng rau)

 

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.