^Back To Top

Khoa Nông nghiệp được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ xây dựng chương trình Cử nhân đại học Khoa học cây trồng tại quyết định số: 1700/QĐ- TĐHHT  ngày 23 tháng 10 năm 2014. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Khoa đã tiến hành lập ban xây dựng chương trình gồm các giảng viên chuyên môn; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó có kế hoạch tham quan học tập các trường đào tạo Đại học Nông nghiệp trong nước để học hỏi, kế thừa nội dung và phương pháp xây dựng tổ chức đào tạo cử nhân Đại học khoa học cây trồng.

1

Phòng thí nghiệm vi sinh vật hiện đại mới được đầu tư

tại trường ĐH Nông Lâm Băc Giang.

 

Khoa được Nhà trường cử đoàn cán bộ, giảng viên đến Học viện nông nghiệp Việt Nam, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang thuộc Bộ Nông Nghiệp & PTNT, Trường Đại học Nông Lâm Huế, thuộc Đại học Huế. Tại các trường này đoàn được Ban giám hiệu nhà trường đón tiếp chu đáo, phối hợp với các phòng, Khoa chuyên môn để làm việc, trao đổi, tham quan .

2

Nhà lưới công nghệ mới để bố trí thí nghiệm cây trồng Nông nghiệp

tại Học viện Nông nghiệp VN.

Làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Như Cương, Phó Giám đốc Học viện kiêm Trưởng khoa Nông học, các phó Trưởng khoa, tổ trưởng chuyên môn trao đổi kinh nghiệm đào tạo qua hơn 56 năm đào tạo về khoa học cây trồng, đã có đội ngũ giảng viên rất hùng hậu trên 125 giảng viên, nhiều Gảng viên là Giáo sư, Phó Giáo sư, tiến sĩ đầu ngành. Được nghe các Giảng viên có kinh nghiệm trao đổi  quan điểm xu hướng đổi mới đào tạo hiện nay để đáp ứng nhu cầu xã hội, kết quả công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đặc biệt hợp tác với Nhật Bản qua chương trình JAICA có hiệu quả cao. Đoàn tham quan hệ thống phòng thí nghiệm chức năng được đầu tư khá hiện đại khai thác có hiệu quả. Khu vực trại trường khoảng 20 ha của khoa đầu tư khép kín, khoa học để thực hành, thí nghiêm, làm tiêu bản nghiên cứu… Tại trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, là trường thuộc Bộ Nông nghiệp mới được thành lập 6 năm trên cơ sở trường Cao Đẳng Nông nghiệp Trung ương, đoàn  được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà hiệu trưởng, các phòng khoa tiếp đón trọng thị, nghe nhà trường báo cáo tình hình khái quát vè đào tạo cử nhân khoa học cây trồng, tham quan các cơ sở thực hành, thí nghiệm, các lớp học, trại thực nghiệm, các tài liệu phục vụ học tập nghiên cứu, cơ sở vật chất, kỹ thuật của trường được quan tâm đầu tư  khá đồng bộ, đầy đủ. Đến trường Đại học nông nghiệp Huế, là trường có bề dày về kinh nghiệm đào tạo Cử nhân khoa học Cây trồng (47 năm), Ban Giám hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn làm việc với khoa nông học, tại đây đẫ tiến hành trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, tham quan phòng thí nghiệm, trại thực hành, thực nghiệm, vườn tiêu bản…

Qua tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị đào tạo Cử nhân đại học Khoa học cây trồng, đoàn đã thu được nhiều bài học bổ ích để bổ sung vào chương trình khung, chương trình chi tiết các học phần. Công tác xây dựng phòng thí nghiệm, thực hành, xây dựng đội ngũ giảng viên, công tác nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế, quan hệ với doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, trang trại sản xuất, công tác quản lý khoa, bộ môn, quản lý chương trình học tập, quản lý sinh viên…Qua kinh nghiệm các đơn vị, Ban biên soạn chương trình chọn lọc những nội dung hay, sát thực tế tỉnh ta vào xây dựng chương trình đợt này, đồng thời bổ sung vào chiến lược hoạt động của Khoa tạo dựng sự phát triển bền vững, thiết thực.

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.