^Back To Top

Thực hiện Công văn hướng dẫn tổ chức hội nghị viên chức năm học 2023-2024. Sáng ngày 18/10/2023, Khoa Nông nghiệp & Môi trường đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024.  

Điều hành Hội nghị ThS. Lê Văn Quang – Phó trưởng Khoa; Cùng với sự tham gia của TS. Lâm Xuân Thái - Bí thư chi bộ, TS. Trần Viết Cường - Chủ tịch Công đoàn khoa và toàn thể viên chức, người lao động trong khoa.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức. Thông qua Hội nghị, ThS. Lê Văn Quang – Phó trưởng Khoa trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023 và phương hướng công tác năm học 2023-2024. Trong Báo cáo đã chỉ ra những việc khoa hoàn thành tốt và những hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó thảo luận và thông qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đầu của năm học 2023 – 2024.   

Trong hội nghị, đồng chí Trần Viết Cường- chủ tịch Công đoàn Khoa, Báo cáo kết quả các phong trào thi đua đã đạt được trong năm học 2022-2023, rút ra bài học kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua năm học 2023 – 2024.

Tại hội nghị đã có rất nhiều ý kiến sôi nổi về các mặt công tác như: nghiên cứu khoa học, đào tạo; trại thực nghiệm; công tác sinh viên; công tác đoàn thể; công tác tuyển sinh…. Đặc biệt thảo luận, đóng góp ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Những ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, gắn kết của viên chức, người lao động trong Khoa.

Kết thúc Hội nghị, toàn thể viên chức, người lao động của Khoa quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Hội nghị năm học 2023-2024.

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.