^Back To Top

Đầu năm học mới Ban chủ nhiệm khoa tiến hành họp nhằm đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 và triển khai nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024.

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ của giảng viên, sản phẩm nghiên cứu được ứng dụng giảng dạy cho sinh viên cũng như áp dụng thực tiễn vào hoạt động sản xuất.  Vì vậy, khoa Nông nghiệp và Môi trường tiến hành họp thường niên đánh giá hoạt động nghiên cứu các cán bộ giảng viên trong khoa năm học trước rút ra bài học kinh nghiệp để năm học này có thêm nhiều sản phẩm nghiên cứu đáp ứng nhu cầu tình hình hiện tại của đào tạo cũng như thực tế hiện nay.

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa năm học 2022-2023 khoa có 8 giảng viên tham gia đăng được 14 bài báo khoa học trên các tạp chí có chỉ số, trong đó có cô Nguyễn Nữ Mỹ Hà có 2 bài đăng tạp chí quốc tế, ngoài ra giảng viên còn tham gia có 5 bài hội thảo khoa học và hơn 20 hội đồng khoa học các cấp. Tuy nhiên, năm học 2022 – 2024 khoa có 1 đề tài cấp trường bảo vệ không thành công, số lượng đăng ký 2 đề tài chưa hoàn thành đúng tiến độ, không có đề tài cấp tỉnh, cấp bộ.

Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2023 – 2024 khoa có 2 đề tài cấp tỉnh Nghiên cứu xây dựng mạng cảm biến thông minh giám sát mực nước phục vụ tiêu thoát nước tại các cống thoát nước chính của Thành phố Hà Tĩnh. Do nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Đồng và TS. Trần Viết Cường thực hiện và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm vách hỗn hợp tế bào lợi khuẩn Lactobacillus rhamnosus và Saccharomyces cerevisiae trong chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ths. Trần Trung Uyên”. Bên cạnh đó, khoa có 3 đề tài cấp trường của các giảng viên TS. Lâm Xuân Thái, TS. Trần Viết Cường, TS. Nguyễn Nữ Mỹ Hà, ThS. Nguyễn Hữ Đồng. Ngoài ra, TS. Trần Viết Cường đăng ký viết giáo sách chuyên khảo “Than sinh học và vai trò cải tạo đất nông nghiệp”.

Năm học này, cán bộ giảng viên trong khoa có các bài báo đăng trên tạp chí khoa học (12 bài). Đặc biệt năm học này khoa chú trọng công tác hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học để các sinh viên có cơ hội tiếp cận với nghiên cứu khoa học nhằm phát triển tư duy và ứng dụng vào thực tiễn sau khi ra trường và đăng ký các khóa học nâng cao trong tương lai.

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.