^Back To Top

Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác đảm bảo chất lượng, công tác văn thư lưu trữ năm học 2023 – 2024

(Theo kế hoạch Số: 46/KH-TĐHHT về Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác đảm bảo chất lượng, công tác văn thư lưu trữ năm học 2023 – 2024; Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2024 khoa Nông nghiệp & Môi trường đã đón đoàn kiểm tra) Đoàn kiểm tra do Đ/c Sơn – trưởng phòng…
128

LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG ĐỘ MẶN VÀ MỨC NƯỚC TƯỚI TẠI CỐNG LẤY NƯỚC ĐỨC XÁ VÀ TRUNG LƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH

Hà Tĩnh có sông Ngàn Trươi, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, cả 3 con sông chính này đều từ thượng…
252

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀN BÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Tình hình chăn nuôi bò tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu theo phương thức nhỏ lẻ và hình thức chăn…
217

TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ

Sáng ngày 19/2/2024 tức là ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, khoa Nông nghiệp và Môi…
277

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẢNG TẠI CHI BỘ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chi bộ, Đảng viên là đợt sinh hoạt thường niên và hết sức…
Default Image
696

PHÁT HUY VAI TRÒ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

1. Đặt vấn đề Kế thừa và phát triển tư tưởng trọng dân, dựa vào sức dân trong lịch sử…
 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.