^Back To Top

(Theo kế hoạch Số: 46/KH-TĐHHT về Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác đảm bảo chất lượng, công tác văn thư lưu trữ năm học 2023 – 2024;  Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2024 khoa Nông nghiệp & Môi trường đã đón đoàn kiểm tra)

Đoàn kiểm tra do Đ/c Sơn – trưởng phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn, công tác đảm bảo chất lượng, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm học 2023 - 2024 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, thực hiện kiểm tra các nội dung sau:  Công tác đào tạo, Công tác nghiên cứu khoa học, Công tác đảm bảo chất lượng,  Công tác văn thư.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá cao chất lượng chuẩn bị hồ sơ của khoa, tổ bộ môn và hồ sơ cá nhân của đơn vị. Hầu hết hồ sơ đều được lập theo đúng quy định; thông tin trong hồ sơ được bổ sung đẩy đủ, thường xuyên và chất lượng các loại hồ sơ đã từng bước được nâng lên. Đơn vị đã lấy kết quả thực hiện công tác hồ sơ là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ hàng tháng, quý, năm. Tại buổi thông báo kết quả, Đoàn cũng đã chỉ ra những điểm hạn chế trong công tác hồ sơ của khoa, tổ bộ môn và của từng cá nhân cũng như trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ đồng thời hướng dẫn cách giải quyết giúp khoa thực hiện chuẩn bị hồ sơ cho các đợt kiểm tra tiếp theo.

Thay mặt khoa Đ/c Quang - Phó trưởng khoa cảm ơn những đóng góp của đoàn và khẳng định khoa sẽ tiếp thu và khắc phục những mặt tồn tại để các đợt kiểm tra tiếp theo có kết quả tốt hơn.

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.