^Back To Top

Ngành Khoa học môi trường, Khoa Nông nghiệp và Môi trường , Đại học Hà Tĩnh  được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tào từ năm 2012. Đến nay, qua gần 09 năm đào tạo ngành đã thu hút được hàng trăm sinh viên, trong đó có cả du học sinh Lào và Sinh viên Việt Nam. Với một tuổi đời còn non trẻ nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Nhà Trường, sự nổ lực của Ban chủ nhiệm khoa cùng các thầy cô trong khoa chât lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, đặc biệt là trong việc thực hành.

Hệ thống trang thiết bị thực hành cho sinh viên đang từng bước được đầu tư và hoàn thiện, bước đầu trong giai đoạn 2012 - 2021 Khoa đã được đầu tư khá nhiếu trong thiết bị thực hành trong đó tập trung phục vụ cho ngành môi trường như: Máy đo DO, pH, TDS, GPS, máy đo độ mặn, hệ thống phân tích BOD5, máy đo độ đục….. Hiện nay các trang thiết bị này đã phát huy tối đa hiệu quả trong việc thực hành và phục vụ nghiên cứu cơ bản cho sinh viên;

 

Hình 1. Sinh viên lấy mẫu và đo đạc các chỉ tiêu môi trường nước ngoài thực địa

Không dừng lại ở đó, Thầy và trò ngành môi trường còn từng bước khắc phục các khó khăn về thực hành bằng việc tự thiết kế thêm các trang thiết bị thực hành nhằm nâng cao chất lượng đạo tạo thông qua “học” gắn với “hành”

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sinh viên thiết kế các thiết bị thực hành phục vụ cho việc học

Song song với việc thực hành thì các hoạt động thực tế cũng là một hoạt động học rất bổ ích cho sinh viên, hàng năm khoa đã tổ chức cho sinh viên ngành MT tham quan thực tế tại các nhà máy có hệ thống thu gom và xử lý chất thải hiện đại trên địa bàn Hà Tĩnh, thông qua hoạt động này giúp sinh viên nắm hiểu thêm được các kiến thức được học và những kiến thức thực tiễn.

Hình 3. Tham quan thực tế tại nhà máy súc sản – Khu kinh tế Vũng Áng

Có thể noi với các sự nổ lực trên Ngành Khoa học môi trường, Khoa Nông nghiệp và Môi trường, ĐH Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao chất lượng trong đào tạo. Định hướng chiến lược của Ngành Khoa học môi trường, Khoa Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo thông qua học gắn với hành. Để thực hiện được mục tiêu này Khoa đề ra các nhóm giải pháp sau:

- Tiếp tục tranh thủ sự ủng hổ và chỉ đạo sát sao của BGH, HĐNT, Đảng bộ trường trong việc định hưởng tuyển sinh, nâng cao chất lượng đội ngủ giảng viên, đầu tư trang thiết bị.

- Liên kết với các trường ĐH có kinh nghiệm và chất lượng để trao đổi kinh nghiệm đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.

- Phát huy tối đa tính đoàn kết và sáng tạo của đổi ngủ giảng viên.

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.