^Back To Top

Trồng cam, một hướng đi chủ lực trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại Hà Tĩnh.

Mùa cam đang bước vào vụ thu hoạch, hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi cho những người nông dân miền núi thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Những ngày này, mặt hàng cam tươi bắt đầu được bày bán khắp nơi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Một món ăn được người dân Hà Tĩnh dùng để…
17

Giống cam chín sớm CS1

Đây là giống cam chín sớm, sinh trưởng khoẻ, góc phân cành rộng, năng suất thu hoạch cao…
17

Giống cam chín sớm CS1

Đây là giống cam chín sớm, sinh trưởng khoẻ, góc phân cành rộng, năng suất thu hoạch cao…
29

Giống cây mới ở Việt Nam: Sachi - vua của các loại hạt

Nhờ những dưỡng chất có giá trị dinh dưỡng vô giá mà Sachi đã soán “ngôi vương” của dầu…
114

GIỚI THIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI: CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÍCH HỢP CHO GÀ F1 (RI X LƯƠNG PHƯỢNG)

Nhóm tác giả Trần Thanh Vân - Đại học Thái Nguyên, Trần Quốc Việt - Viện Chăn nuôi Quốc…

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2018 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.