^Back To Top

Trong bài viết Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên báo điện tử Hà Nội Mới ngày 01/10/2018, tác giả Quốc Bình nêu rõ: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra do tác động của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện, cơ hội cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”. Nguyên nhân chính của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên, bị những cám dỗ và ham muốn tầm thường lay chuyển; tôn sùng lối sống thực dụng, hưởng thụ, thu vén lợi ích cá nhân, gia đình mà quên đi bổn phận và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu diễn ra về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là quá trình cá nhân tự thay đổi nhận thức theo chiều hướng tiêu cực, từ tin tưởng đến hoài nghi, dần dần đi đến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển sang tin theo những luận điệu sai trái, phản động; sùng bái một chiều chủ nghĩa tư bản; đề cao chủ nghĩa cá nhân...

          Chính vì vậy, theo tôi, việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên và quần chúng nhân dân để tiếp tục củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân đối với Đảng là hết sức quan trọng.  Một trong những nội dung cần chú trọng quan tâm, đó là, khẳng định “Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam”. Khi đã nhận thức được đầy đủ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thì mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân sẽ không bị các thế lực thù địch xuyên tạc, lôi kéo,  không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, từ đó ra sức phấn đấu rèn luyện, học tập, lao động, cống hiến hết mình cho xã hội, cho Tổ quốc. Hay nói cách khác, họ sẽ không hoài nghi về chế độ hiện tại, không bị các thế lực khác lợi dụng.

Như chúng ta đã biết, năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, sau đó, nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều phong trào yêu nước diễn ra nhưng đều thất bại, con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc bị bế tắc. Đến 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đấu tranh của dân tộc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bài phát biểu kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định:

“… Đảng đã gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930-1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 "long trời, lở đất", thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 02/9/1945…., Sau đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù (thực dân Pháp), đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam... Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối vào ngày 30/4/1975. Trong lúc phải khẩn trương khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề do chiến tranh để lại, nhân dân Việt Nam vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước.… Thực tế, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc Đổi Mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...”

          Cũng trong bài phát biểu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…

          Với nội dung lý luận này, thời gian vừa qua, trong 6 bài học lý luận chính trị, Đoàn viên thanh niên đã được học tập, quán triệt trước khi xét kết nạp Đoàn; đối tượng Đảng, đảng viên mới cũng được bồi dưỡng về kiến thức này. Tuy nhiên, khi hỏi rằng, hãy chứng minh “Đảng Công sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam?” thì nhiều người trả lời rất lúng túng, hiểu biết còn mơ hồ. Nguyên nhân có thể do một thời gian lâu sau khi học tập bị lãng quên, ít đọc lại tài liệu, ít được tuyên truyền phổ biến ...

          Vì vậy, trong các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, Đoàn TN, Công Đoàn và các tổ chức đoàn thể các cấp cần tiếp tục phổ biến thường xuyên khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam” để đảng viên, đoàn viên nắm chắc lý luận này, từ đó tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không bị mơ hồ, không bị các thế lực thù địch lợi dụng…

(Trích bài phát biểu của Đảng viên Võ Văn Hùng tại Đại hội Chi bộ Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Hà Tĩnh ngày 05/3/2020)

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa bưởi Phúc Trạch đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch là loại quả có múi đặc sản vùng đất thuộc chân dãy núi Trường Sơn, nơi xuất xứ bưởi là xã Phúc Trạch huyện Hương Khê.

            Tháng 8 hàng năm, thị trường nông sản thay thế những loại quả mùa hè ngọt đậm bằng một loại quả có múi, ngọt thanh, có giá trị ‘’vàng’’ đối với sức khỏe đó là quả bưởi. Đặc biệt là bưởi Phúc Trạch với vị ngọt thanh, thơm dịu rất được ưa chuộng. Đây là giống bưởi bản địa được chọn lọc tự nhiên và lưu giữ bởi người dân xã Phúc Trạch huyện Hương Khê.

            Xã Phúc Trạch cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 55km. Phương tiện công cộng thông dụng là xe bus, mất khoản hơn một tiếng đồng hồ chúng ta có thể chiêm ngưỡng nơi giữ gìn, bảo tồn và phát triển giống bưởi ngon nhất miền Trung này. Vào khoảng giữa Thu, ngay từ đầu xã chúng ta đã cảm nhận được mùi hương bưởi chín và mãn nhãn với những vườn bưởi sai trĩu quả. Hộ gia đình trồng ít nhất là vài gốc, những hộ trồng nhiều có trên 200 gốc bưởi. Điển hình là gia đình ông Nguyễn Trung Hiếu, ông Nguyễn Hồng Quân, ông Hoàng Trường Minh xóm 2, bà Trần Thị Thung xóm 5…, mỗi hộ gia đình trồng từ 100 đến trên 200 gốc bưởi.

 

(Cây bưởi nhà ông Nguyễn Trung Hiếu đang chuẩn bị chín)

            Những chùm quả nặng trữu đã hứa hẹn một mùa bưởi bội thu. Để đạt được kết quả này người trồng đầu tư cả tâm và trí vào đây vì sự khắc nghiệt của thời tiết. Tháng 6, tháng 7 năm nay lượng mưa rất ít, nhiệt độ chạm điểm 390C đến 400C, có lúc thiếu nước tưới cho cây. Theo kinh nghiệm của người trong nghề đánh giá: Bưởi năm nay có kích thước nhỏ hơn một chút nhưng hương vị vẫn giữ nguyên có phần đậm đà hơn. Chính vì vậy, giá bưởi năm nay đạt 30 - 40 nghìn đồng một quả với giá mua sĩ và 60 - 70 nghìn đồng cho một quả tại vườn.

 

(Vườn bưởi nhà bà Trần Thị Thung xóm 5 xã Phúc Trạch huyện Hương Khê)

Trồng Bưởi đã đóng góp một phần không nhỏ vào phát triển kinh tế hộ gia đình, nên người dân Phúc Trạch nỗ lực phát huy giá trị cây bưởi và nhân rộng mô hình. Điển hình là hợp tác xã Thanh niên Phúc Trạch đã tiến hành nhân giống các loại cây ăn quả có múi. Mùa giống năm nay có trên 25 nghìn gốc bưởi Phúc Trạch đến ngày xuất vườn với giá 25 nghìn đồng cho một gốc. Đây là hướng đi đúng đắn của hợp tác xã vừa tạo công ăn việc làm, đồng thời nhân rộng giống bưởi có giá trị cho các vùng núi có cùng điều kiện tự nhiên giống xã Phúc Trạch trở thành nguồn hàng quả có múi lớn mạnh.

 

(Vườn bưởi giống của hợp tác xã thanh niên Phúc Trạch)

               Thời điểm đầu mùa Thu này, bưởi bắt đầu được xuất vườn. Đặc biệt chỉ còn một tháng nữa là đến rằm Trung thu, bưởi Phúc Trạch là món quà ý nghĩa được các thương lái đưa ra thị trường khắp cả nước. Hương vị bưởi giúp người thưởng thức mường tượng tới miền quê đầy nắng và gió Lào thuộc giải đất miền Trung như vẫy gọi mỗi người hãy một lần đến thăm quê hương Phúc Trạch khi mùa bưởi tới.

Sáng ngày 5/3/2020 Chi bộ Khoa Nông nghiệp tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Với tinh thần phát huy trách nhiệm, nêu gương cán bộ Đảng viên, hiệu quả công tác, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022; giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra; báo cáo kiểm điểm Chi bộ và  bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua; báo cáo dự thảo Đại hội Đảng bộ cấp trên; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022; cũng tại Đại hội, các đảng viên  đã phát biểu nhiều ý kiến, tham gia thảo luận các báo cáo Chính trị của Chi bộ và báo cáo dự thảo Đại hội Đảng bộ cấp trên với tinh thần trách nhiệm cao.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, đánh giá cao nội dung các báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đặc biệt đối với các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tính thần của mỗi Đảng viên, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của khoa. Đồng chí Lê Thị Hường đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập trung vào một số giải pháp có tính đột phá, chủ động tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyên môn, tuyển sinh, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh về mọi mặt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ, tập trung dân chủ, chế độ phê bình, tự phê bình.

Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành và trực tiếp bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cụ thể, đồng chí Lâm Xuân Thái được bầu làm Bí thư Chi bộ với tỷ lệ 7/7 phiếu, đạt 100%; đồng chí Trần Viết Cường được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ với tỷ lệ 7/7 phiếu, đạt 100%.

Đại hội Chi bộ khoa Nông nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, đảng viên trong Chi bộ đã nhất trí, đồng tâm, đồng sức, xây dựng Chi bộ văn hóa, đoàn kết, thống nhất và hành động mà nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.


 

Theo báo cáo từ Cục thú y, từ cuối tháng 12 đến nay, trên cả nước có trên 9 tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện ổ dịch Long Móng Lở Mồm (LMLM) trên lợn gây chết và lây lan nhanh, cơ quan chức năng phải tiến hành khoanh vùng tiêu hủy để dập dịch. Đến nay, dịch LMLM vẫn đang bùng phát mạnh, bất thường đang khiến ngành chuyên môn và các địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong công tác dập dịch. 

            Diễn biến bất thường

    Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng Dịch tễ thú y (Cục Thú y) thông tin, từ đầu tháng 12/2018 đến nay, cả nước đã xảy ra 48 ổ dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) ở 6 tỉnh, thành, trong đó có Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam,Yên Bái... Tổng số gia súc mắc bệnh gần 2.400 con, chủ yếu trên lợn thịt do chưa được tiêm phòng vắc-xin LMLM. Mới đây dịch lại bùng phát trên địa bàn nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.

    Cụ thể, từ ngày 8/11 đến 5/12/2018, có 261 con lợn của 19 hộ tại 6 xã huyện Ba Vì bị lở LMLM. Tuy nhiên, đến ngày 6/12/2018, Cục Thú y chưa nhận được báo cáo tình hình dịch bệnh của Chi cục Thú y Hà Nội.

    Theo một số nguồn thông tin, dịch LMLM cũng xuất hiện ở một số tỉnh và đến nay có dấu hiệu tái phát trở lại:

    Bệnh lở mồm long móng đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thông tin từ Chi cục Thú y Quảng Trị ngày 2/1 cho hay, từ ngày 27 đến 29/12, đã có 25 con lợn bị bệnh LMLM ở 4 gia đình tại 3 thôn Mỹ Điền, Cam Lâm, Tiên Lai của xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh. Các cơ quan chức năng đã kịp thời tiến hành tiêu hủy số lợn bệnh song bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

     Liên quan tới dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM), đại diện Cục Quản lý thị trường, Bộ Thương mại cho biết, trong tuần qua đã lập biên bản và tiêu hủy 8 con lợn mắc bệnh LMLM tại một lò quay ở Đồng Tháp.

    Theo tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Quảng Ngãi, dịch lở mồm long móng (LMLM) tiếp tục tái phát trên địa bàn xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây và xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, với tổng số gia súc mắc bệnh là 92 con.

 

( Tiêu hủy số lợn bệnh LMLM ở thôn Tiên Lai, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Ảnh: T.T)

    Ngày 4/1, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Cần Thơ kiểm tra, lập văn bản và tiêu huỷ 4 con heo nhiễm bệnh LMLM trong đàn heo 34 con của anh Huỳnh Văn Phương tại 460/17 khu vực Bình Nhật B, phường Long Hoà (Bình Thủy, Cần Thơ).

     Đồng Nai, một xã tiêu hủy gần 1.100 con lợn LMLM. Hôm qua (12/1), đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Long Thành, Đồng Nai kiểm tra 2 cơ sở chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Văn Do và bà Nguyễn Thị Mỹ Thuận, ở xã Lộc An, Long Thành và phát hiện có gần 1.100 con lợn với trọng lượng từ 20 kg đến gần 100 kg/con, bị bệnh lở mồm long móng (LMLM).

    Theo báo cáo từ Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh, chỉ tính từ ngày 20/12 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 800 con gia súc mắc bệnh LMLM tại 11 xã thuộc 2 huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Dịch lây lan nhanh trên đàn lợn, làm chết, buộc phải tiêu hủy hơn 700 con, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người chăn nuôi.

(Đến thời điểm này toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiêu hủy hơn 700 con lợn)

    Theo Sở NN và PTNT tỉnh Tuyên Quang, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 70 con lợn chết vì bệnh lở mồm long móng tại các xã Sơn Nam, Phú Lương, huyện Sơn Dương và xã Đức Ninh, Minh Dân, Hùng Đức của huyện Hàm Yên.

    Theo UBND TP Kon Tum, dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn xuất hiện từ ngày 3/1 tại một hộ dân thuộc thôn Phương Quý 1 (xã Vinh Quang) và làng Kon Tu 2 (phường Trường Chinh), sau khi các ngành chức năng tiền hành kiểm tra và lấy mẫu gửi đi cơ quan thú y vùng 6 xét nghiệm, kết quả các mẫu phẩm đều dương tính với bệnh lở mồm long móng.

    Đến sáng ngày 6/1, dịch bệnh lở mồm long móng tiếp tục xuất hiện tại các hộ chăn nuôi ở thôn 6 (xã Đoàn Kết) và tổ dân phố 4 (phường Ngô Mây). Theo thống kê, hộ có heo mắc bệnh nhiều nhất thuộc hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ngụ tại thôn Phương Quý 1 (xã Vinh Quang) với số lượng 58 con.

            Nguyên nhân

    Theo ông Long, Cục Thú y chưa nhận được báo cáo về việc đàn gia súc đã được tiêm phòng vắc-xin LMLM đầy đủ nhưng vẫn bị mắc bệnh. Nguyên nhân lây lan dịch thời gian qua là hệ thống thú y thôn ấp, xã, tỉnh, chưa nắm bắt dịch dịp thời, báo cáo muộn, khiến dịch bệnh lây lan. Qua giám sát, virus LMLM còn lây lan nhiều trong môi trường, trong khi nhiều đàn lợn chưa được tiêm phòng. Cùng với đó, thời tiết mưa rét, mầm bệnh dễ phát sinh và lây bệnh.

    Nguyên nhân khiến dịch bùng phát nhanh được xác định một phần là do người dân khi phát hiện gia súc bị bệnh tự mua thuốc về điều trị, không báo cáo ngành chức năng và gia súc “dính” bệnh hầu hết chưa được tiêm phòng vacxin đầy đủ. Trong khi đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch tại một số địa phương còn lơ là, thiếu sự quan tâm.

    Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP. Hà Nội, cho biết, dịch LMLM năm nay, nếu như tổ chức tiêm phòng tốt thì không có vấn đề gì, nhưng nếu không tổ chức tiêm phòng, có khả năng dịch xảy ra. Theo ông Sơn, hiện có những 7 tuýp LMLM. Dịch lây lan nhanh, biến chủng, gây chết nhanh mà nhất là xảy ra ở lợn thương phẩm, ở lợn không tiêm phòng. Còn đối với đàn trâu bò, đàn lợn nái, các trang trại chăn nuôi lớn chú ý việc tiêm phòng thì an toàn, còn không sẽ xảy ra dịch.

    Chống dịch kiểu “trên nóng, dưới lạnh”

    Sau khi phát hiện gia súc “dính” bệnh LMLM, Chi cục Chăn nuôi – Thú y các tỉnh, thành phố đã yêu cầu các địa phương vào cuộc chống dịch, tuy nhiên tại một số huyện, xã vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, nhất là chính quyền địa phương cấp xã. “Dịch bệnh đã lây lan ra hàng chục xã nhưng nhiều điểm giao cắt với đường trục xã vẫn không có chốt cảnh báo dịch; công tác vệ sinh chuồng trại nhiều hộ làm đối phó; rất nhiều gia súc trong vùng dịch vẫn chưa được tiêm phòng bao vây… Bây giờ, các huyện khẩn trương rà soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để có giải pháp phù hợp; phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn mới phát sinh; tiến hành tiêm phòng khẩn cấp bao vây và quản lý chặt các đối tượng buôn bán, vận chuyển giết mổ gia súc trên địa bàn”, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh trong một cuộc thị sát vùng dịch xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên mới đây.

            Giải pháp

    Trước tiên cần tăng cường việc giám sát, phát hiện ra các mầm bệnh LMLM. Thứ hai, thực hiện điều tra nếu như phát hiện ra mầm bệnh là phải xử lý ngay. Thứ ba, tăng cường việc kiểm soát vận chuyển động vật, đặc biệt vận chuyển động vật từ nơi này sang nơi khác để tránh mầm bệnh lây lan. Thứ tư, thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ với tỉ lệ cao, số lượng tốt để tạo ra miễn dịch tổng thể giúp cho việc bảo vệ đàn vật nuôi. Cuối cùng, thông tin tuyên truyền giúp cho người chăn nuôi hiểu rõ tính chất, vai trò quan trọng cũng như các biện pháp phòng chống.

    Cục Thú y cảnh báo, nguy cơ phát sinh các ổ dịch trên đàn gia súc chưa được tiêm phòng vắc xin LMLM hoặc đàn gia súc khỏe mạnh được vận chuyển đến vùng có ổ dịch cũ là rất cao. Do vậy, với các địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, có đàn gia súc chưa được tiêm phòng triệt để, đặc biệt các địa phương có dự án cung ứng con giống gia súc, xóa đói giảm nghèo cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM, kiểm soát chặt việc vận chuyển gia súc, quản lý giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch.

    Ngoài ra, tổ chức mua đúng loại vắc xin phòng, chống dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

    Trước đó, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Chỉ thị số 9747/CT-BNN-TY về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân. Trong đó, đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc TƯ tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định.

    Tại địa phương:

    Theo ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh, chống dịch tại chỗ triển khai quyết liệt đã đành nhưng để ngăn chặn dịch lây lan diện rộng, các tỉnh, thành phố khác cũng phải “mạnh tay” chặn đường đi của gia súc bị bệnh LMLM. Nếu để lợn bệnh lọt chốt kiểm dịch như 2 vụ việc ngành chức năng Hà Tĩnh mới bắt giữ gần đây thì sẽ rất khó kiểm soát dịch triệt để.

    Tại Quảng Trị, sau khi phát hiện bệnh xảy ra trên đàn gia súc tại 3 thôn ở Vĩnh Lâm, UBND huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo xã Vĩnh Lâm khẩn trương tổ chức tiêm phòng vắcxin lở mồm long móng (LMLM) cho lợn trên địa bàn các thôn để bao vây, khống chế, dập tắt bệnh nhanh chóng, không để lây lan trên diện rộng, kiểm soát chặt việc vận chuyển gia súc, quản lý giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan.

    Theo ông Nguyễn Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi phát hiện dịch bệnh Sở NN và PTNT tỉnh đã tập trung phối hợp, chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh; tiến hành lấy mẫu phẩm bệnh gửi Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương để xác định Type vi rút gây bệnh; thực hiện tiêu hủy toàn bộ lợn bị chết do mắc bệnh, khoanh vùng và triển khai phun hóa chất khử trùng tiêu độc tại các chuồng trại, vệ sinh môi trường tại các hộ có lợn ốm chết và các hộ xung quanh; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc tại 6 trạm kiểm dịch động vật trên địa bàn tỉnh. Đến nay, việc dập dịch đã cơ bản được ổn định và không phát sinh thêm dịch bệnh

    Để dập dịch hiệu quả, cần sự ra quân đồng loạt từ các cơ quan chức năng đến lãnh đạo các huyện, xã, thôn và các hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh cũng như các hộ chăn nuôi xung quanh vùng dịch./.

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2021 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.