^Back To Top

GIỚI THIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI: CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÍCH HỢP CHO GÀ F1 (RI X LƯƠNG PHƯỢNG)

Nhóm tác giả Trần Thanh Vân - Đại học Thái Nguyên, Trần Quốc Việt - Viện Chăn nuôi Quốc gia, Võ Văn Hùng - Trường Đại học Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Thúy Mỵ và Nguyễn Thu Quyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (2015), đã nghiên cứu xác định chế độ dinh dưỡng…
Default Image
26

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỊ XÃ KỲ ANH NĂM 2018

Xác định công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng góp…
Default Image
44

Kỹ năng và biện pháp ứng phó với động đất

Để giải toả tâm lý lo ngại động đất có thể xảy ra hay không, các cường độ của động đất ra…
28

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH THÚ Y

Ngày 07 tháng 06 năm 2018, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội đồng thẩm…

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2018 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.