^Back To Top

Default Image

Lịch thi học kỳ đông năm học 2017-2018

THỜI GIAN CA THI HỌC PHẦN KHỐI/LỚP SỐ PH PHÒNG THI SỐ SV ĐH GS TK CÁN BỘ COI THI SP NN CT TD TL CN NoN KT 1 Kế toán máy 22,35 KT 1 Phòng TH Tin A1 503 23 TRUNG ĐT Quang NoN LÝ ĐBCL Khoa KT cử 2CBCT 21/1 Thi Trên máy tính Sáng CN 21/1/18 Đạo đức và PPGD ĐĐ ở…
32

HƯƠNG QUANG XÃ TÁI ĐỊNH CƯ GIÀU TIỀM NĂNG

Những ngôi nhà kiên cố, khang trang bên sườn đồi, những con đường được đổ bê tông sạch…
Default Image
77

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

THỜI GIAN CA THI HỌC PHẦN KHỐI/LỚP SỐ PH PHÒNG THI SỐ SV ĐIỀU HÀNH GIÁM SÁT THƯ KÍ CÁN BỘ…
Default Image
101

MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI VÀ PROTEIN THÔ ĐỐI VỚI GÀ THỊT

MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI VÀ PROTEIN THÔ ĐỐI VỚI GÀ THỊT TS.Võ Văn Hùng -…
127

Giảng viên Lê Thị Thu Trang bảo vệ thành công luân văn Thạc sỹ

Ngày 27 tháng 8 năm 2017, kỹ sư Lê Thị Thu Trang, giảng viên Khoa Nông nghiệp - Trường…

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2018 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.