^Back To Top

20

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

UBND TỈNH HÀ TĨNH LỊCH THI VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH HỌC KÌ II…
27

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

UBND TỈNH HÀ TĨNH LỊCH THI VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH HỌC KÌ II…
93

Khoa Nông nghiệp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nghiệm kỳ 2017- 2022

Để đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ Nông nghiệp nghiệm kỳ 2017- 2022 vào thực tiễn; Năm học…
54

Đưa hoạt động nhóm vào dạy học trong một số môn học thuộc ngành học chăn nuôi thú y của Khoa Nông nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh

Thành lập nhóm học tập Sau khi phân loại theo năng lực của sinh viên. Giảng viên tiến…

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2018 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.