^Back To Top

Giảng viên Lê Thị Thu Trang bảo vệ thành công luân văn Thạc sỹ

Ngày 27 tháng 8 năm 2017, kỹ sư Lê Thị Thu Trang, giảng viên Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Hà Tĩnh đã bảo vệ thành công xuất sắc luận văn thạc sỹ, Đề tài "Ảnh hưởng của sự phối hợp đạm, kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô nếp Bạch Long…
175

Thực tập tốt nghiệp của sinh viên lớp K34 ngành học Chăn nuôi thú y của Khoa Nông nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh

Khoa Nông Nghiệp của Trường đại học Hà Tĩnh đang đào tạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp…
185

TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NÔNG NGHIỆP KHẢO NGHIỆM THÀNH CÔNG 2 GIỐNG CÀ CHUA MỚI

Vụ Đông Xuân (ĐX) 2015- 2016 và Xuân Hè (XH) năm 2016 Trại Thực nghiệm Khoa Nông nghiệp…
189

Khoa Nông nghiệp gặp mặt đầu xuân và hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”

Mỗi độ tết đến xuân về, cùng với toàn thể cán bộ, giảng viên trường Đại học Hà Tĩnh, khoa…

Khoa Nông nghiệp được thành lập theo quyết định số 1650/QĐ-TĐHHT, ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, tiền thân là Trường Trung cấp KT Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh (là Trường được nâng cấp từ Trường Dạy nghề Cơ giới Nông nghiệp  Hà Tĩnh theo Quyết định số 687/QĐ.UB -1998.TCCB ngày 12/06/1998 sau khi tách hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

anh tt

Cán bộ Giáo viên Khoa Nông nghiệp

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Khoa Nông nghiệp với vai trò là một khoa đào tạo thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh. Khoa có các chức năng và nhiệm chính vụ sau:

- Thực hiện chức năng triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực nông nghiệp cho địa phương và cho xã hội.

- Nghiên cứu các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các qui chế, qui định của Bộ GD&ĐT, chức năng nhiệm vụ của nhà trường để tham mưu cho Hiệu trưởng có những quyết sách đúng đắn trong chiến lược xây dựng và đào các mã ngành đào tạo, chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của trường, của tỉnh, của xã hội.

- Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học, các ngành học mà khoa đảm nhận. Sử dụng hợp lí nguồn nhân lực hiện có ở khoa, trường và địa phương. Có chiến lược lâu dài về xây dựng và phát triển đội ngũ CBGD có chất lượng.

- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường,  xây dựng và triển khai kế hoạch của Khoa trong từng năm học; phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo, đảm bảo cân bằng định mức lao động.

- Tổ chức đăng kí các đề tài NCKH từ cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học cơ bản cũng như các đề tài ứng dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong và ngoài tỉnh. Tổ chức và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Hợp tác với các trường Đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để trao đổi cán bộ, tham khảo chương trình, giáo trình, tài liệu, kinh nghiệm quản lí và giảng dạy. Đặc biệt là trong công tác liên kết đào tạo (đại học và sau đại học) và xây dựng đội ngũ CBGD.

- Tổ chức điều hành kế hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành của ngành đào tạo

- Tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng thí nghiệm trực thuộc khoa để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quản lí, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên để trở thành những cán bộ có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn giỏi, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

- Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lí lao động, tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của khoa theo sự phân cấp và qui định của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao

2.1. Công tác đào tạo

Khoa đã, đang và sẽ đào tạo các chuyên ngành sau:

* Trình độ Đại học:

1. Khoa học cây trồng

* Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp:

1- Trồng trọt và bảo vệ thực vật;

2- Chăn nuôi - Thú y;

3- Thủy lợi tổng hợp;

4- Quản lý địa chính;

5- Lâm sinh tổng hợp

6- Kinh tế nông nghiệp( Quản lý Kinh doanh Nông nghiệp)

Ngoài ra Khoa còn tham gia các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn và đang lên kế hoạch đề xuất nhà trường mở các chuyên ngành mới, đào tào liên thông lên đại học từ cao đẳng, liên kết đào tạo các bậc học với các trường Đại học trong cả nước.

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học

Ngoài chức năng, nhiệm vụ chính là giáo dục - đào tạo, khoa còn có nhiệm vụ NCKH và kết hợp với các tổ chức, các công ty triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên, sinh viên và tổ chức các hội nghị khoa học; tham gia thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn.

2.3 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức

Khoa kết hợp với Tổ chức Đoàn thanh niên, phòng ban chức năng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; mở các khóa đào tạo rèn luyện kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên, giúp các em phát triển toàn diện cả về năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng sống.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đội ngũ cán bộ giảng dạy và NCKH của Khoa gồm 11 thành viên (trong đó có 01 TS, 01 NCS, 3ThS, 4 Giảng viên, 01 công tác văn phòng, phụ trách trợ lý đào tạo, phụ trách công tác HSSV

3.1. Ban chủ nhiệm khoa

TRƯỞNG KHOA

+ ThS. Phan Văn Ý

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại:0913.273.705

 THAYY1

PHÓ TRƯỞNG KHOA

+Tiến sĩ.Lâm Xuân Thái

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0974.102.561

 thai1

PHÓ TRƯỞNG KHOA

+ ThS. Nguyễn Đình Tường

+ Email: Tương.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0913.055.478

 tuong1

BỘ MÔN TRỒNG TRỌT- LÂM SINH

+ Tổ Trưởng: Ths. Lê Văn Quang

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.923.100

 quang1

BỘ MÔN CHĂN NUÔI – THÚ Y

+ Tổ Trưởng: Trần Thị Hoài Thanh

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0979.759.957

 thanh1

4. Quá trình hoạt động và thành tích nổi bật

Trong thời gian qua, khoa nông nghiệp đó thực hiện tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học….

- Khoa đó chỉ đạo cán bộ giáo viên biên soạn chương trình khung, chương trình chi tiết các mã ngành đào tạo theo niên chế và theo hệ thống tín chỉ.

- Công đoàn Khoa đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm xây dựng khối đoàn kết và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên công nhân viên;

- Xây dựng phòng thực hành, thí nghiệm đáp ứng yêu cầu đào tạo.

 5. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng khoa Nông nghiệp: Tầng 1 nhà A1 cơ sở 1 Trường ĐH Hà Tĩnh, số 447, Đường 26/3, Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.

                                       

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2017 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.