^Back To Top

Kỹ thuật chăm sóc để tạo nụ dày đặc cho mai vàng và nở hoa đúng Tết

Việc chăm sóc để tạo nụ dày đặc cho mai vàng và nở hoa đúng Tết là việc làm rất khó, đòi hỏi người trồng phải am hiểu kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật trồng mai. Khi Tết đến Xuân về, miền Bắc có hòa đào thì miền Nam có hoa mai. Màu vàng của hoa mai được xem…
53

KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ TỔ HỢP LAI CÀ CHUA VỤ XUÂN HÈ 2019 TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

Cây cà chua có tên khoa học là (Lycopersicon esculentum Mill), thuộc họ cà (Solanaceae).…
Default Image
97

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH LMLM TRÂU BÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Hà Tĩnh là tỉnh có địa hình vùng núi chiếm tỷ lệ gần 70% diện tích tự nhiên, tập quán…
86

Kỹ thuật chăm sóc cho cây đào nở hoa đúng dịp tết

Kỹ thuật chăm sóc cho cây đào nở hoa đúng dịp tết Tác giả: TS. Lâm Xuân Thái - Khoa Nông…
123

Dịch lở mồm long móng bùng phát ở một số tỉnh trong gần một tháng nay, nguyên nhân và giải pháp

Theo báo cáo từ Cục thú y, từ cuối tháng 12 đến nay, trên cả nước có trên 9 tỉnh khu vực…
97

HỘI NÔNG DÂN XÃ HƯƠNG QUANG TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Năm 2018 xã Hương Quang, huyện Vũ Quang nhà tiếp tục có bước chuyển biến tích cực,…
UBND TỈNH HÀ TĨNH   LỊCH THI VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI                                       
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH   HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018                        
  Bitmap
 
   
 
  Cho các lớp Hệ chính quy  K7, 8, 9, 22, 35                        
Số           /LT-TĐHHT   NHÀ A3, CƠ SỞ MỚI                        
                                                             
THỜI GIAN CA THI HỌC PHẦN KHỐI/LỚP SỐ PH PHÒNG THI SỐ SV ĐIỀU HÀNH GIÁM SÁT THƯ KÍ CÁN BỘ COI THI                        
SP NN CT TD TL CN NoN KT ĐT                        
Sáng thứ 2 21/5/18 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 8A CNTT 2 Phòng TH A1 402, 502 55 Thầy Thái NoN Sơn TT Khánh ĐBCL Khoa CN cử 4 CBCT                        
Kỹ năng nghe hiểu 3 9 NNTQ 1 Phòng TH A1 401 17 Khoa NN cử 2 CBCT                        
Kiểm nghiệm súc sản 35 CNTY 1 A3 102 20 3   1 2 1   7 12                          
Hình học xạ ảnh 9 TOÁN 8                        
Đánh giá tác động môi trường 8 MT, 9 MT 2 A3: 103, 201 73                        
Luật đầu tư 7 LUẬT 4 A3: 202, 203,
301, 302
149                        
Văn học 7 MN 4 A3: 303, 401, 402, 403 135                        
Sản xuất sạch hơn 7 MT 2 A3: 501, 502 52 13 26                    
2 Phương pháp giảng dạy toán 1 8 TOÁN 1 A3 102 30                        
Toán và PP dạy học toán ở tiểu học 7 TH 2 A3: 103, 201 58                        
Kỹ thuật thi công 2 7 XD 2 A3: 202, 203 54                        
Văn hóa kinh doanh 7A,B KT 3 A3: 301, 302, 303 97                        
L.sử tư tưởng ph.Đông và VN 8 GDCT 3 A3: 401, 402, 403 94                        
Lập và thẩm định dự án đầu tư 8 KT 2 A3: 501, 502 53 13                      
Sáng thứ 3 22/5/18 1,2 Kiểm toán căn bản 9 KT 1 A5: 203 59 Thầy Nam TTTV Hằng SP Duyên ĐBCL Khoa QTKD cử 2 CBCT                        
1 Kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh 8 NNA 1 A5 202 12 Khoa NN cử 2 CBCT                        
Kỹ năng nói 3 9 NNTQ 1 A5 201 17 Khoa NN cử 2 CBCT                        
Tổ chức hoạt động ngôn ngữ cho trẻ 8 GDMN 4 A3: 102, 103, 201, 202 125 2     2 2 1 6 11                          
Luật tố tụng hình sự Việt Nam 8 LUẬT 4 A3: 203, 301, 302, 303 127                        
Kinh tế môi trường 8 MT 2 A3: 401, 402 51                        
Học phần toán cơ bản 7 TOÁN 1 A3 403 19                        
Biên dịch 3 7 SPA, NNA 1 A3 501 34 12                      
2 Kế toán ngân hàng 8 TCNH 3 A3: 102, 103, 201 94   24                    
Soạn thảo văn bản K35 2 A3: 202, 203 14                        
Giáo dục môi trường 22 MN 46 Thêm HP                      
Nền móng công trình 7,8 XD 1 A3 301 27                        
Cơ sở lý thuyết vành và modul 8,9 TOÁN 1 A3 302 39                        
Nhập môn công nghệ phần mềm 8A CNTT 2 A3: 303, 401 55                        
Mở rộng các tập hợp số 22 TH 1 A3 402 31                        
Phân tích và thiết kế hệ thống th.tin 9 CNTT 2 A3: 403, 501 49 12                      
Sáng thứ 5 24/5/18 1 Phân tích, thiết kế mạng 8A CNTT 2 Phòng TH A1 401, 402 55
Yến GDTX
Quang NoN Lý ĐBCL Khoa CN cử 4 CBCT                        
Kế toán tài chính 1 8 TCNH 3 A3: 102, 103, 201 94 2 1   2 1   8 10                          
Luật dân sự Việt Nam 1 9 LUẬT 4 A3: 202, 203, 301, 302 144                        
Kế toán tài chính 1 9 KT, TCNH, QTKD 4 A3: 303, 401, 402, 403 155                        
Sức bền vật liệu 2 9 XD 1 A3 501 25 12 24                    
2 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9A,B GDCT 2 A3: 102, 103 62                        
Ch.đề chủ nghĩa tư bản hiện đại 7 CT 2 A3: 201, 202 79                        
Xác suất thống kê 9 TH 2 A3: 203, 301 50                        
Luật kinh tế 22 KT 3 A3: 302, 303, 401 6                        
Đánh giá kế quả giáo dục ở tiểu học 22 TH, 8TH 82                        
Pháp luật thú y 35 CNTY 1 A3 402 20                        
Kết cấu thép 8 XD 21                        
Văn hóa Trung Quốc 9 NNTQ 1 A3 403 17                        
Tôpô đại cương 9 TOÁN 8                        
Biên dịch 1 8 SPA, 8 NNA 1 A3 501 37 12                      
Sáng thứ 6 25/5/18 1 Văn - Tiếng việt 7 TH 2 A3: 102, 103 58 Thầy Thuận QT Hằng SP Hương ĐBCL 2 2   2 1 2 7 10                          
Sơ đồ mạng và tin học trong xây dựng 7 XD 2 A3: 201, 202 54                        
G.thiệu tác phẩm kinh điển KTCT 8 GDCT 3 A3: 203, 301, 302 94                        
Kế toán công ty 8 KT 2 A3: 303, 401 53                        
Luật tố tụng dân sự Việt Nam 8 LUẬT 4 A3: 402, 403, 501, 502 127 13 26                    
2 Quan trắc môi trường 8 MT, 9 MT 2 A3: 102, 103 73                        
Tài chính công 8 TCNH 3 A3: 201, 202, 203 94                        
Tiếng Việt 5 8 TH 2 A3: 301, 302 51                        
Kết cấu nhà bê tông cốt thép 8 XD 1 A3 303 21                        
Đọc - Viết 2 9 NNTQ 17                        
Đồ họa máy tính 8A CNTT 2 A3: 401, 402 55                        
Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 9 CNTT 1 A3 403 24                        
Lý thuyết độ đo và tích phân 9 TOÁN 8                        
Kế toán thương mại dịch vụ 9 KT, 22 KT 2 A3: 501, 502 65 13                      
Sáng 7 26/5/18 1 Lập trình ứng dụng 9 CNTT 1 Phòng TH A1 401, 402 49 Thầy Nam TTTV Quang NoN Lý ĐBCL Khoa CN cử 4 CBCT                        
Luật hình sự Việt Nam 1 9 LUẬT 4 A3: 102, 103, 201, 202 144 2 2 1 2 2   7 10                          
Phương trình đạo hàm riêng 9 TOÁN 1 A3 203 8                        
Tư duy phê phán 9 NNA 9 thêm hp                      
Cơ học kết cấu 1 9 XD 25                        
Công chứng và chứng thực 7 LUẬT 4 A3: 301, 302, 303, 401 149                        
Âm nhạc 1 9 TH 2 A3: 402, 403 50                        
Lịch sử các học thuyết kinh tế 9A,B GDCT 2 A3: 501, 502 62 13                      
2 Quản lý trong giáo dục mầm non 7 MN 4 A3: 102, 103, 201, 202 135   26                    
PP dạy học tiếng việt 7 TH 2 A3: 203, 301 58                        
Quản lý dự án 7 XD 2 A3: 302, 303 54                        
Chuyên đề kinh tế chính trị 8 GDCT 3 A3: 401, 402, 403 94                        
Kỹ thuật xử lý nước thải 8 MT 2 A3: 501, 502 51 13                      
Sáng CN 27/5/18 1 Hệ điều hành mạng 9 CNTT 2 Phòng TH A1 401, 402 49 Thầy Trung ĐT Quang NoN Duyên ĐBCL Khoa CN cử 4 CBCT                        
Tư pháp quốc tế 8 LUẬT 4 A3: 102, 103, 201, 202 127 2     2 2   6 8                          
PPDH âm nhạc ở tiểu học 8 TH 2 A3: 203, 301 51                        
Lý luận về nhà nước và pháp luật 9A,B GDCT 2 A3: 302, 303 62                        
Trí tuệ nhân tạo 8A CNTT 2 A3: 401, 402 55 10 20                    
2 Thuế 9 KT, 9 TCNH 4 A3: 102, 103, 201, 202 131                        
Luật hành chính Việt Nam 9 LUẬT 4 A3: 203, 301, 302, 303 144                        
Thụ đắc ngôn ngữ 9 SPA 1 A3 401 24   Chuyển lịch thi cho nhau                    
Giải tích hàm 8, 9 TOÁN 1 A3 402 39 10                      
Sáng thứ 3 29/5/18 1 Chuyên đề kinh tế tri thức 8 GDCT 3 A3: 102, 103, 201 94 Thầy Thành TD Sơn TT Khánh ĐBCL 2 2   2 2 2 6 8                          
LL dạy học và lý luận giáo dục THPT K9 3 A3: 202, 203, 301 90                        
Đọc - Viết 3 9 NNTQ 1 A3 302 17   Chuyển lịch thi cho nhau                    
Khuyến nông 35 CNTY 20                        
Luật tài chính Việt Nam 8 LUẬT 4 A3: 303, 401, 402, 403 127 11                      
2 Tổ chức thi công 7 XD 2 A3: 102, 103 54     24                  
PP giảng dạy môn tiếng Anh 8 SPA 1 A3 202 29                        
Phương pháp làm quen với văn học 9 GDMN 4 A3: 203, 301, 302, 303 148                        
Luật thương mại 1 9 LUẬT 4 A3: 303, 401, 402, 403 144 11                      
Sáng thứ 5 31/5/18 1 Chuyên đề TT Hồ Chí Minh 8 GDCT 3 A3: 102, 103, 201 94 Thầy Sơn
TT
Quang NoN Duyên ĐBCL 2     2 2   6 8                          
Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 8 TCNH 3 A3: 202, 203, 301 94                        
Luật ngân hàng 8 LUẬT 4 A3: 302, 303, 401, 402 127 10                      
2 Lôgic học đại cương 8 MT, 7 NNA 2 A3: 102, 103 69   20                    
Tài chính doanh nghiệp 1 9 KT, TCNH, QTKD 4 A3: 201, 202, 203, 301 155                        
Lịch sử NN và pháp luật thế giới 9A,D LUẬT 2 A3: 302, 303 71                        
Giáo dục học đại cương 9A,B GDCT, 10 SPA 2 A3: 401, 402 70 10   BỔ SUNG THÊM LỚP 10 SPA                  
Chiều thứ 6 01/6/18 1 Chỉ thị sinh học môi trường 8 MT 2 A3: 102, 103 51 Thầy Thái NoN Quang NoN Lý ĐBCL       2 2   4 4                          
Văn hóa các nước Asean 9 NNA 9                          
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 9A,B TCNH, 8 KT 4 A3: 201, 202, 203, 301 125   6                      
2 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 1 9 QTKD, 10 QTKD 2 A3: 302, 303 46     12 BS THÊM LỚP 10 QTKD                  
PP dạy học tiếng việt 9 TH 2 A3: 102, 103 50                          
Tiếng Việt 4 8 TH 2 A3: 202, 203 51   6                      
Sáng thứ 7 02/6/18 1,2 Pháp luật đại cương K9 4 Phòng TH 
A1: 401, 402, 502, 503
272 Trung ĐT                 2 1 1   4                    
Sáng
CN 03/6/18
1,2,3 Đường lối cách mạng của Đảng K9, K8 4 Phòng TH 
A1: 401, 402, 502, 503
331 Trung ĐT     2           1   1   4                    
Chiều CN 03/6/18 1,2,3 Đường lối cách mạng của Đảng K9, K8 4 Phòng TH 
A1: 401, 402, 502, 503
330 Trung ĐT     2           1   1                        
                                                             
Ghi chú:                Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 5 năm 2018                            
 - Thời gian thi:  - Sáng:  Ca 1:  7 giờ 00 phút;  Ca 2:  9 giờ 00 phút,         KT HIỆU TRƯỞNG                            
     - Chiều: Ca 1: 13 giờ 30 phút; Ca 2: 15 giờ 30 phút       PHÓ HIỆU TRƯỞNG       16553                    
 - Để tránh lộn xộn, yêu cầu sinh viên đến đúng giờ quy định;                                                      
 - Các khoa, bộ môn nộp danh sách CBCT về Phòng ĐBCL trước kì thi 4 ngày;                                                  
 - Những sai sót, vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo về phòng Đào tạo kịp thời.                                                  
                                                         
            TS Cao Thành Lê                            
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2019 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.