Hà Nội, ngày 22/11/2016 thầy giáo Nguyễn Trung Uyên giảng viên khoa Nông nghiệp, trường Đại học Hà Tĩnh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Thú y đạt loại xuất sắc.

Đề tài: "Giám sát lưu hành virus Lở mồm long móng trâu bò và đánh giá một số yếu tố nguy cơ làm phát sinh, lây lan dịch bênh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ 8/2015 – 8/2016".

Là người thầy mẫu mực, tâm huyết với nghề và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Thú y. Thầy Nguyễn Trung Uyên nhận thấy tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu "Bệnh lở mồm long móng được tổ chức Thú y Thế giới OIE coi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trong tất cả những bệnh truyền nhiễm ở gia súc". Sự nguy hiểm của bệnh là do khả năng lây lan rất nhanh, rất mạnh. Sự lây lan không chỉ do tiếp xúc giữa động vật khỏe với động vật mắc bệnh mà còn qua nhiều đường kể cả qua đường không khí. Vì vậy bệnh thường phát thành đại dịch gây thiệt hại về chăn nuôi, ảnh hưởng lâu dài đến năng suất vật nuôi và kinh tế xã hội nhiều nước thuộc nhiều châu lục trên thế giới. Theo thông báo của Cục Thú y, bệnh Lở mồm long móng thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong những năm gần đây. Đề tài nghiên cứu đã thực hiện được những nội dung quan trọng:

- Đánh giá được tình hình chăn nuôi trâu bò trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Giai đoạn 2013 – 2016.

- Thực trạng tình hình dịch bệnh và mô tả được tình hình dịch bệnh và mô tả được một số đặc điểm dịch tễ bênh lở mồm long móng trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2013 – 2016.

- Giám sát sự lưu hành kháng thể bệnh lở mồm long móng trâu bò nhiễm tự nhiên bằng phương pháp Elisa trên địa bàn bắc Hà Tĩnh từ tháng 8/2015 – 8/2016.

- Đánh giá một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sự lưu hành virus và khả năng phát trình phát sinh, lây lan dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn bắc Hà Tĩnh

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Thú y – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đánh giá đề tài nghiên cứu có giá trị ứng dụng thực tế tại địa phương và đạt loại xuất sắc. Đề tài nghiên cứu này là nội dung chính trong phiên họp tháng 1 năm 2017 của Hội đồng khoa học khoa Nông Nghiệp - trường Đại học Hà Tĩnh nhằm đánh giá và cho phép ứng dụng kết quả vào chương trình giảng dạy của ngành Thú y.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ

của giảng viên Nguyễn Trung Uyên

ha 1

Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Thú y – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đánh giá về kết quả đạt được của luận văn

 

ha 2

Thầy giáo chụp ảnh kỷ niệm với Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Thú y – Học viện Nông nghiệp Việt Nam