^Back To Top

Khóa 35 ngành Chăn nuôi thú y, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh thực tập nghề nghiệp tại các trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đối với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Ngoài kiến thức được học trên giảng đường thì sinh viên cần phải đươc trau dồi kỹ năng thực hành để áp dụng vào thực tế công việc, giúp sinh viên nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình…
Default Image
43

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

THỜI GIAN CA THI HỌC PHẦN KHỐI/LỚP SỐ PH PHÒNG THI SỐ SV ĐIỀU HÀNH GIÁM SÁT THƯ KÍ CÁN BỘ…
Default Image
67

MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI VÀ PROTEIN THÔ ĐỐI VỚI GÀ THỊT

MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI VÀ PROTEIN THÔ ĐỐI VỚI GÀ THỊT TS.Võ Văn Hùng -…
99

Giảng viên Lê Thị Thu Trang bảo vệ thành công luân văn Thạc sỹ

Ngày 27 tháng 8 năm 2017, kỹ sư Lê Thị Thu Trang, giảng viên Khoa Nông nghiệp - Trường…

 

          Ngày 18/1/2016 đoàn công tác Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Israel đến làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh, đoàn được nhà trường đón tiếp làm việc để hợp tác trong việc đào tao thực hành nông nghiệp tại Israel trong quá trình học tập, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên nghành Nông nghiệp.

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2018 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.