^Back To Top

Khóa 35 ngành Chăn nuôi thú y, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh thực tập nghề nghiệp tại các trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đối với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Ngoài kiến thức được học trên giảng đường thì sinh viên cần phải đươc trau dồi kỹ năng thực hành để áp dụng vào thực tế công việc, giúp sinh viên nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình…
Default Image
43

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

THỜI GIAN CA THI HỌC PHẦN KHỐI/LỚP SỐ PH PHÒNG THI SỐ SV ĐIỀU HÀNH GIÁM SÁT THƯ KÍ CÁN BỘ…
Default Image
67

MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI VÀ PROTEIN THÔ ĐỐI VỚI GÀ THỊT

MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI VÀ PROTEIN THÔ ĐỐI VỚI GÀ THỊT TS.Võ Văn Hùng -…
99

Giảng viên Lê Thị Thu Trang bảo vệ thành công luân văn Thạc sỹ

Ngày 27 tháng 8 năm 2017, kỹ sư Lê Thị Thu Trang, giảng viên Khoa Nông nghiệp - Trường…

Khóa học 2014 - 2016, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh có 18 sinh viên K33 chăn nuôi thú y tham gia thực tập tốt nghiệp tại 5 cơ sở điểm thuộc Trại chăn nuôi của Công ty Mitraco Hà Tĩnh và xã Thuần Thiện – Can Lộc – Hà Tĩnh.

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2018 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.